Muzeum Auschwitz zamierza oczyścić wnętrza poobozowych baraków

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do przeprowadzenia prac konserwatorskich w 35 barakach poobozowych na terenie byłego KL Auschwitz II-Birkenau. Instytucja ogłosiła przetarg, który ma wyłonić wykonawcę. Będzie on miał czas na realizację zadania do jesieni br..

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu warstw wykończeniowych, takich jak tynk wapienny, pobiały wapienne, warstwy malarskie na podłożach mineralnych w wytypowanych miejscach oraz dezynfekcji miejscowej, a także oczyszczaniu wnętrz 35 baraków murowanych” – wskazano w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia. Firma, z którą podpisana zostanie umowa, będzie miała czas na wywiązanie się z niej do 31 października br.

Poobozowe baraki, które mają zostać poddane pracom konserwatorskim, znajdują się w najstarszej części byłego obozu, tzw. odcinku BI. Powstawał on od zimy 1941 r. i w ciągu 1942 r. Była to pierwszą z czterech planowanych części obozu Birkenau. Objęła ok. 25 ha. W sumie powstały tam 62 baraki mieszkalne, dziesięć mieszczących umywalnie i ustępy, a także dwie kuchnie, dwie łaźnie i tyle samo magazynów.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Polaków pochodzenia żydowskiego. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Źródło: PAP za: TVP3 Kraków-Kultura

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz