IX Marsz Powstania Warszawskiego 1 sierpnia godzina 17:00 Rondo Dmowskiego

Warszawa, 24.07.2020 r.      

Szanowni Państwo

zapraszam wszystkich 1 sierpnia na godzinę 17:00 na Rondo im. Romana Dmowskiego w Warszawie, gdzie tuż po godzinie „W” ruszymy w IX Marszu Powstania Warszawskiego. Już teraz proszę o Państwa wsparcie finansowe dla naszego wydarzenia – bez Państwa pomocy nie będziemy w stanie po raz kolejny przeprowadzić go profesjonalnie i na najwyższym poziomie. Chcemy po raz kolejny oddać hołd Bohaterom powstania, którzy zachowali się jak trzeba. W tym roku idziemy pod hasłem:

Chcemy, aby każdy z nas mógł w ten sposób pokazać niesprawiedliwość, która dotknęła Polaków, a która nigdy nie została zrekompensowana. Nasza Polska skolonizowana przez zagraniczne organizacje medialne jest dzisiaj wyrobnikiem korporacji niemieckich, amerykańskich, francuskich i innych. Takie są następstwa napaści Niemiec na Polskę, sprzedania sprawy polskiej w Jałcie przez naszych sojuszników i w końcu w latach 90-tych podjęcia decyzji, które umożliwiły wprowadzenie związków i zależności gospodarczych i politycznych, które dzisiaj ograniczają naszą suwerenność. Staliśmy się krajem neokolonialnym, w którym rolę bogatych magnatów grają korporacje zagraniczne. Niewiele osób wie, że gdyby udało nam się zmniejszyć wypływ pieniędzy z Polski o 30 proc., to oznaczałoby to dodatkowe prawie 1,5 proc. PKB. I trzeba tutaj zadać sobie pytanie: czy o Polskę – okradaną i zależną od zewnętrznych ośrodków władzy – walczyli Powstańcy? Chyba najlepiej odpowiada na ten temat Powstaniec prof. Witold Kieżun, który w swojej książce „Patologia transformacji” ukazał jak za bezcen przekazywano nasz majątek narodowy w okresie transformacji. Jak pozbawiano nas krok po kroku suwerenności.

Szanowni Państwo,   

za nami wybory, w których głosy naszego środowiska po raz pierwszy okazały się decydujące w walce, której stawką był urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Gdyby nie nasza postawa ten ważny urząd i związane z nim prerogatywy przeszłyby w ręce człowieka, który wspiera organizacje LGBT, a który przekazał z budżetu stołecznego ogromne kwoty na szkolenia z tzw. „taktyk miejskich” organizacji anarchistycznych.

Za nami jeden z najdłuższych okresów wyborczych w historii Rzeczpospolitej. Począwszy od maja 2019 roku odbyły się wybory do: Europarlamentu, Sejmu i Senatu oraz wybory na urząd Prezydenta RP. Przed nami natomiast czas najważniejszy – czas regularnej, ciężkiej i oddolnej pracy dla Polski. Dopiero teraz będziemy mogli zobaczyć, ilu Polaków uaktywnia się tylko podczas wyborów, a ilu rozumie, że wyłącznie codzienną ciężką pracą możemy dokonać niemożliwego – odbudować cywilizację łacińską w Polsce. Pomimo wyborczych emocji naszym zadaniem jest nieustanna mobilizacja Polaków do wzięcia odpowiedzialności za swoją gminę, powiat, województwo i Ojczyznę w wielu sprawach społecznych, które latami leżały odłogiem. To właśnie w tej chwili zaczyna się decydująca wojna o przyszłość nie tylko Polski nie tylko Europy ale i całego świata. Wzrastające na świecie napięcie polityczne pomiędzy mocarstwami. Narastająca między nimi wojna handlowa, a także kryzys finansowy maskowany przez pseudopandemię koronawirusa są dowodami na to, że najbliższy czas będzie okresem wyjątkowego starcia cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Będziemy walczyć na każdym froncie o prawdę w:

  • przestrzeni publicznej na temat historii Polski,
  • wychowaniu naszych dzieci,
  • definiowaniu rodziny,
  • temacie prawa do własności,
  • kulturze.

Uda nam się to wyłącznie poprzez zbrojenie się moralne całego Narodu. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jest po to, żeby ponad podziałami politycznymi ożywiać zapał do walki – naszej wewnętrznej i w konsekwencji społecznej. Musimy przygotować naszą wolę do ponoszenia wyrzeczeń na rzecz obrony Polski.

Dziękuję w imieniu wszystkich działaczy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Z narodowym pozdrowieniem Robert Bąkiewicz

PS. Dziękuję Państwu za zaufanie. Wszystko to robimy nie dla interesu jakiejkolwiek partii, a dla dobra Polaków. Partie są przelotne i najczęściej antagonizują społeczeństwo – naszym celem jest łączyć obywateli ponad podziałami i uczyć ich jedności w sprawach najważniejszych.

strona Marszu Niepodległości

Dodaj komentarz