Spis zdrajców – członków Konfederacji Targowickiej

Portal fronda.pl zamieścił spis członków Konfederacji Targowickiej z roku 1792 czyli zdrajców Polski. Lektura tego spisu jest bardzo pouczająca dla współczesnych.

https://www.fronda.pl/a/spis-zdrajcow-czlonkow-konfederacji-targowickiej-1,143734.html

  • Foto: fragment obrazu Jana Piotra Norblina „Wieszanie zdrajców” – cyfrowe.mnw.art.pl, Domena publiczna

Dodaj komentarz