Rozstrzygnięcie konkursu na projekt Ławki Tyzenhauza w Sokółce

Gmina Sokółka zgodnie z regulaminem konkursu na opracowanie projektu Ławki Tyzenhauza dokonała oceny złożonych prac konkursowych.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu Ławki Tyzenhauza, ławki artystycznej z postacią Antoniego Tyzenhauza będącej symbolem projektu transgranicznego „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Ławka Tyzenhauza będzie upamiętnieniem postaci Antoniego Tyzenhauza, jako osoby budowniczego i wizjonera, który odcisnął swoje piętno m.in. na terenach obecnej Północno-Wschodniej Polski: Sokółka zyskała rynek i wiele kamienic, Krynki sześcioboczny jedyny w swoim rodzaju rynek, a Dąbrowa uzyskała prawa miejskie.

Antonii Tyzenhauz to „przywódca stronnictwa królewskiego na Litwie, organizator (1767–80) w dobrach królewskich ok. 50 manufaktur rozmaitych branż (głównie w Grodnie oraz pobliskiej Horodnicy i Łosośnie).

Jako podskarbi zabiegał zwłaszcza o rozwój handlu zagranicznego (kantor handlowy w Grodnie) oraz budowę dróg lądowych i wodnych (oczyszczanie i pogłębianie rzek, m.in. Niemna, budowa kanałów).
Ławka Tyzenhauza ma zostać postawiona przy Zalewie Sokólskim jako miejscu wypoczynku mieszkańców, osób przyjezdnych oraz turystów.

W odpowiedzi na konkursu wpłynęły oferty od 3 potencjalnych wykonawców, łącznie 5 prac konkursowych na wykonanie Ławki Tyzenhauza.

Ocena prac konkursowych
Jury konkursowe pod przewodnictwem Burmistrz Ewy Kulikowskiej dokonało oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami merytorycznymi, którymi były m.in.: forma artystyczno-wizualna, zachowanie wartości historycznych, racjonalność nakładów inwestycyjnych niezbędnych do wykonania Ławki Tyzenhauza oraz doświadczenie potencjalnego wykonawcy w realizacji podobnych przedmiotowo inwestycji.

Dyskusje jury konkursowego na przyznaniem punktów zgodnie z kryteriami były emocjonujące a poszczególni członkowie jury konkursowego dokonali wyboru w oparciu o regulamin konkursu i przedstawione przez uczestników konkursu prace konkursowe.

Lista rankingowa prac konkursowych przedstawia się w następujący sposób:
1. ART. INTELLIGENT SP Z O.O. / PRACA NR 1
2. ART.-STUDIO RZEŹBA, ODLEWNICTWO / Praca nr 1
3. Brązy Polskie Sp. z o.o. / Praca nr 1
4. Brązy Polskie Sp. z o.o. / Praca nr 2
5. Brązy Polskie Sp. z o.o. / Praca nr 3

Zwycięzcą konkursu jest praca ART. INTELLIGENT SP Z O.O. / PRACA NR 1, która otrzymała największą liczbę punktów. Organizator konkursu w trakcie oceny prac uznał, iż do najlepszej pracy będą wniesione drobne poprawki oraz zostaną poczynione kroki zmierzające do podpisania umowy a następnie wykonania Ławki Tyzenhauza.

O Antonim Tyzenhauzie można przeczytać w Wikipedii

Źródło: sokolka.pl

Dodaj komentarz