Rozbudowa Giżyckiego Archiwum Cyfrowego

Giżyckie Archiwum Cyfrowe zostanie rozbudowane i zyska nowe funkcjonalności dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury.

GAC to platforma internetowa gromadząca oraz prezentująca fotografie i archiwalia dokumentujące przeszłość miasta i jego mieszkańców (kilkanaście tysięcy zdjęć o dużej wartości historycznej i kulturowej).

To zarazem instytucja – archiwum społeczne funkcjonujące w ramach działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku, które kontynuuje prace digitalizacyjne, aktywizuje lokalną społeczność i pozyskuje wciąż nowe zasoby w postaci domowych/rodzinnych kolekcji fotografii, dokumentów, dzienników lub innych pamiątek o dużej wartości historycznej.

GAC istnieje od 2018 r. i stało się rozpoznawalną marką wśród mieszkańców miasta.

Pozyskane środki pozwolą na ponowne wykorzystanie zasobów cyfrowych Giżyckiego Archiwum Cyfrowego (GAC), zwiększenie dostępności do nich online oraz ich popularyzację w sieci. Projekt nastawiony jest zarówno na zaangażowanie społeczności lokalnej Giżycka w rozwijanie własnego archiwum cyfrowego, na pogłębianie świadomości kulturowej, historycznej i wspólnotowej, jak i na wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych jej członków.

Projekt przewiduje stworzenie dwóch aplikacji webowych służących wizualizacji danych o zasobach cyfrowych GAC, ułatwiających i wzbogacających eksplorowanie zbiorów oraz – dodatkowo – przygotowanie i publikację online wideoprezentacji (tematycznych i szkoleniowych) służących zarówno upowszechnianiu lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Giżycka, jak i oswajaniu i popularyzacji metod cyfrowych służących ich zabezpieczeniu i prezentacji.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Całkowity koszt wynosi 41 082,00 zł, ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci MBP w Giżycku otrzymała dofinansowanie w  kwocie 39 000,00 zł

Dodaj komentarz