Konferencja naukowa „Zwycięzcom 1920” – Wrocław, 25 września 2020

25 września 2020 roku odbyła się konferencja naukowa „Zwycięzcom 1920”, zorganizowana jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem IPN we Wrocławiu. Tematem konferencji była wojna polsko-bolszewicka w 100. rocznicę zwycięskiej bitwy nad Niemnem.

Wydarzenie rozpoczęło się od odczytania przez dr Katarzynę Pawlak-Weiss, zastępcę dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu, listu prezesa IPN dr. Jaroslawa Szarka skierowanego do uczestników konferencji oraz prezentacji 20-złotowego banknotu wydanego przez Narodowy Bank Polski z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej.

Konferencja została podzielona na cztery panele. W pierwszym, moderowanym przez Jerzego Rudnickiego z oddziału IPN we Wrocławiu, poruszony został ogólnie temat wojny polsko-bolszewickiej, jej specyfiki i miejsca w historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestniczyli w nim historycy zajmujący się naukowo tymi zagadnieniami: prof. Krzysztof Kawalec z Oddziału IPN we Wrocłwiu, prof. Jan Kęsik z Uniwersytetu Wrocławkiego i prof. Janusz Oziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Drugi panel poświęcony został bitwie niemeńskiej w 100. rocznice jej zakończenia. W trzecim przybliżono sylwetkę gen. Edwarda Rydza-Śmigłego i jego roli w czasie okresu walk o granice. Ostatnim panel skoncentrowany był na postaciach dowódców: m.in. gen. Rozwadowskiego, gen. Sosnkowskiego czy ukraińskiego płk. Marko Bezruczki.

Dwa ostatnie panele były moderowane przez Przemysława Mandelę z Oddziału IPN we Wrocławiu, a dyskutantami w ostatnim byli historycy z oddziału IPN we Wrocławiu: dr hab. Jerzy Kirszak i dr Daniel Koreś.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia grafik o wojnie polsko-bolszewickiej, przygotowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

Oprac. Es.

Dodaj komentarz