Jedna firma chce naprawić uszkodzoną wieżę wartowniczą w Muzeum Auschwitz

Jedna firma stanęła do przetargu na wykonanie konserwacji wieży wartowniczej w byłym niemieckim KL Auschwitz II-Birkenau. Jej konstrukcję naruszyła wichura – podało Muzeum Auschwitz. Propozycja przekracza jednak kwotę, którą na ten cel chciała wydać placówka.

Muzeum w protokole z otwarcia ofert podało, że firma zażądała 365 tys. zł. Placówka skłonna była przeznaczyć na ten cel 276,5 tys. zł.

Konstrukcja wieży została naruszona podczas wichury w marcu ub.r. Obiekt, położony w południowej części ogrodzenia dawnego obozu, z uwagi na stan techniczny został zdemontowany. Drewniane elementy zostały zinwentaryzowane, oznaczone, wstępnie oczyszczone i zmagazynowane. Elementy posadowienia wraz z posadzką zostały zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych na miejscu.

Wykonawca będzie miał za zadanie – oprócz prac remontowych i konserwatorskich – prowadzić także badania w formie nadzoru archeologicznego nad wszelkimi robotami ziemnymi.

To czwarte podejście do wyłonienia wykonawcy. Pierwsze dwa przetargi zakończyły się fiaskiem. Nie wpłynęła żadna oferta. Na trzeci zgłosiła się jedna firma, ale jej propozycja była zbyt wysoka.

To jednocześnie druga podobna naprawa wieży ogrodzenia. Wcześniej naprawiona została konstrukcja wieży w południowo-wschodnim rogu. Ją także naruszył wiatr wiosną ub.r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Polaków pochodzenia żydowskiego. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Polaków pochodzenia żydowskiego, a także rdzennychPolaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  • Źródło:
  • Za: TVP3 Kraków

Dodaj komentarz