Czy portowe kwarantanny nie są już potrzebne?

Ostatnimi czasy w świnoujskim porcie zlikwidowano zabytkowy budynek portowej kwarantanny. Nie pierwszy to przypadek i niestety nie ostatni, kiedy z powodu urzędniczej bezmyślności znika z powierzchni ziemi coś co zostało dobrze pomyślane i służyło miastu przez dziesiątki lat. Obiekt zabezpieczał mieszkańców już ponad sto lat temu przed zagrożeniami epidemiologicznymi z powodu przybywania do miasta wielu  marynarzy i podróżnych.       

      
Marynarze i podróżujący roznosili choroby po całym świecie, więc każdy duży port posiadał specjalnie wydzielone miejsce odosobnienia i obserwacji. Rozbudowa portu wojennego i handlowego pod koniec XIX wieku spowodowała znaczny wzrost zachorowań na egzotyczne choroby. Lokalizacja kwarantanny była tak pomyślana aby jak najbardziej ograniczyć kontakt z chorymi.       

Najnowocześniejszy kompleks higieniczny powstał w Świnoujściu w latach 1906 – 1908.

Więcej na stronie:    https://www.swinoujskie.info/2020/03/13/to-jest-ciekawe-tu-niegdys-w-swinoujsciu-radzono-sobie-z-wirusami-i-chorobami/

Na podstawie swinoujskie.info

Oprac. BC
Obraz 726056 z Pixabay 

Dodaj komentarz