Czy portowe kwarantanny nie są już potrzebne?

Ostatnimi czasy w świnoujskim porcie zlikwidowano zabytkowy budynek portowej kwarantanny. Nie pierwszy to przypadek i niestety nie ostatni, kiedy z powodu urzędniczej bezmyślności znika z powierzchni ziemi coś co zostało dobrze pomyślane i służyło miastu przez dziesiątki lat. Obiekt zabezpieczał mieszkańców już ponad sto lat temu przed zagrożeniami epidemiologicznymi z powodu przybywania do miasta wielu  marynarzy i podróżnych.       

      
Marynarze i podróżujący roznosili choroby po całym świecie, więc każdy duży port posiadał specjalnie wydzielone miejsce odosobnienia i obserwacji. Rozbudowa portu wojennego i handlowego pod koniec XIX wieku spowodowała znaczny wzrost zachorowań na egzotyczne choroby. Lokalizacja kwarantanny była tak pomyślana aby jak najbardziej ograniczyć kontakt z chorymi.       

Najnowocześniejszy kompleks higieniczny powstał w Świnoujściu w latach 1906 – 1908 i jak podaje portal swinoujskie.info:       

„Wzorem dla świnoujskiego obiektu był najnowocześniejszy wówczas na świecie tego typu kompleks higieniczny – w Emden. Na terenie o powierzchni około 1 hektara, ogrodzonym wysokim płotem, wzniesiono sześć ceglanych, parterowych  budynków. Każdemu barakowi przypisano odpowiedni funkcje. W pierwszym miały  przebywać osoby  skierowane na kwarantannę, które nie miały żadnych oznak choroby – czyli teoretycznie zdrowe. W drugim osoby chore, u których dopiero po obserwacji miano zdiagnozować chorobę. W trzecim – osoby chore ze zdiagnozowaną chorobą. W czwartym budynku zlokalizowano bardzo nowoczesne jak na ówczesny czas  urządzenia do dezynfekcji  ubrań, pieniędzy i wszelkich przedmiotów, które miały przejść przez kwarantannę.  W piątym  urządzono zaplecze gospodarcze. Szósty pełnił funkcję kostnicy, z której zwłoki miały być wyprowadzono do pochówku na cmentarzach tuż przy płocie. Wszystkie baraki wyposażono w toalety i łaźnie, osobne sale dla mężczyzn i kobiet, i pomieszczenia gospodarcze dla personelu”.       

Więcej na stronie:    https://www.swinoujskie.info/2020/03/13/to-jest-ciekawe-tu-niegdys-w-swinoujsciu-radzono-sobie-z-wirusami-i-chorobami/

Na podstawie swinoujskie.info

Oprac. BC
Obraz 726056 z Pixabay 

Get involved!

Comments

No comments yet