67 lat temu rozpoczął się proces księży kurii krakowskiej. Prześladowania duchownych poparł Błoński, Mrożek, Szymborska

Dzisiejsza nienawiść lewicy i antyPiS do Kościoła katolickiego to nic nowego. Dziś mija 67 rocznica rozpoczęcia procesu księży z krakowskiej kurii. Warto przypominać nie tylko o prześladowanych duchownych, ale tejże o tym, że autorytety moralne dzisiejszych miłośników Unii Europejskiej w naszym kraju wspierały publicznie stalinowskie represje.

Dzisiejsza agresja środowisk groteskowej opozycji wobec Kościoła katolickiego nie powinna dziwić. Autorytety tego środowiska zaangażowane były w popieranie komunistycznego reżimu, nawet w jego stalinowskiej formie, w tym i w prześladowanie Kościoła katolickiego. Gdy dziś te same środowiska bredzą o pedofilii Kościoła katolickiego, to w czasach Stalina oskarżały Kościół katolicki o działalność szpiegowską na rzecz USA.

66 lat temu, 8 lutego 1953, przedstawiciele Związku Literatów Polskich, tym Jan Błoński, Sławomir Mrożek i Wisława Szymborska, opublikowali oświadczenie potępiająca księży krakowskiej kurii, fałszywie oskarżonych i skazanych przez komunistów.

Czterech księży i dwóch świeckich zostało przez komunistów fałszywie oskarżonych o płatne szpiegostwo na rzecz USA. Proces był jednym z elementów prześladowania Kościoła katolickiego przez komunistów. Przyznania do winy bezpieka wymuszała na aresztowanych torturami. Na podstawie spreparowanych dowodów bezpieka przeprowadziła rewizje w kurii, rabując kościelne zasoby przeznaczone na pomoc ubogim, zabytki i dowody zbrodni w Katyniu.

Sąd wydał zbrodniczy wyrok, skazując na karę śmierci Edwarda Chachlicę, Michała Kowalika i księdza Józefa Lelitę – wyroki na szczęście zamieniono na dożywocie. Ksiądz Franciszek Szymonek został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, ksiądz Wit Brzycki na 15 lat więzienia, ksiądz Jan Pochopień na 8 lat więzienia.

Rezolucję Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego z 8 lutego 1953 podpisało 53 stalinowskich pisarzy. Wyrażali oni poparcie dla terroru komunistycznego wobec oskarżonych katolików.

„Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego

W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję.

Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.
Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piętnować wrogów narodu — dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej”.

(cyt. za: „Życie Literackie”, 08.02.1953)

Rezolucję podpisały 53 osoby: Kazimierz Barnaś, Wł. Błachut, Jan Błoński, J. Bober, Władysław Bodnicki, A. Brosz, B. Brzeziński, Karol Bunsch, Bronisław Mróz-Długoszewski, Władysław Dobrowolski, Kornel Filipowicz, Ludwik Flaszen, Józef Andrzej Frasik, Zygmunt Greń, Leszek Herdegen, Roman Husarski, J. Janowski, Jan Jaźwiec, Andrzej Kijowski, Ryszard Kłyś, W. Krzemiński, J. Kurczab, Jalu Kurek, Tadeusz Kwiatkowski, Jerzy Lovell, J. Łabuz, Władysław Machejek, Włodzimierz Maciąg, Henryk Markiewicz, Bruno Miecugow, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Stefan Otwinowski, Adam Polewka, Marian Promiński, Julian Przyboś, E. Rączkowski, E. Sicińska, Stanisław Skoneczny, Maciej Słomczyński, Karol Szpalski, Wisława Szymborska, Tadeusz Śliwiak, Anna Świrszczyńska, Olgierd Terlecki, Henryk Vogler, Jan Wiktor, Adam Włodek, Jerzy Zagórski, Marian Załucki, Witold Zechenter, A. Znamierowski.

Wielu sygnatariuszu swoją nienawiść do Polski, Polaków i katolicyzmu kontynuowało w III RP. Jan Błoński zasłynął tekstem w Tygodniku Powszechnym „Biedni Polacy patrzą na getto”, w którym w oskarżył Polaków o moralną odpowiedzialność za holocaust. Wisława Szymborska swój stalinowski nurt poezji kontentowała utworami takimi jak „Nienawiść”.

Jan Bodakowski

Dodaj komentarz