13 września 2020 r. w Sokółce odbędą się uroczystości w ramach obchodów 100-lecia Bitwy Niemeńskiej.

Bitwa Warszawska 13 -16.08.1920 r. była momentem przełomowym wojny polsko -bolszewickiej, ale jej nie zakończyła.

Zwycięstwo nad Wisłą zatrzymało pochód bolszewików na zachód Europy. Wojska narodów sprzymierzonych na czele z gen. Weygandem opuszczają Polskę. W tym samym czasie trwają walki z sowietami na północy – II armia polska szachuje działania wojsk bolszewickich, toczą się również walki na Wołyniu, w Lubelskim i w Małopolsce.

Marszałek Józef Piłsudski w sierpniu już rozważał i przygotowywał się do ostatecznego położenia kresu zagrożeniu ze wschodu. Rosjanie uzupełniali swoje siły –ściągali robotników, komunistów. Tuchaczewski planował kolejną ofensywę na Warszawę, a front kształtował się nad Niemnem.

Ze strony polskiej armia płk E. Rydza –Śmigłego koncentrowała się nad rzeką Niemen oraz IV armia Leonarda Skierskiego. Gówno-dowodzący Armią Czerwoną Siergiej Kamieniew przygotowywał ofensywę przeciw wojskom polskim, Tuchaczewski obsadził linię rzek Niemen –Szczara –Świsłosz.

Wstępem do bitwy nad Niemnem było wyparcie z ziemi sejneńskiej oddziałów litewskich, które ją zajęły w czasie ofensywy sowieckiej i przejścia polskiej grupy uderzeniowej przez terem Litwy w rejon Druskiennik. Józef Piłsudski dążył do okrążenia armii bolszewickiej – natarciem na Grodno oraz w lasach koło Augustowa.

Przeprowadzona ofensywa na Wołyniu miała odwrócić uwagę bolszewików od przygotowań na północy.W rejonie Sejn stacjonowała II Dywizja Piechoty Litewskiej w składzie 3 pułków, które okupowały Sejny. O godz. 12.00 dnia 22 września 1920 roku oddziały polskie uderzyły na wojska litewskie.

Walki toczyły się na trzech kierunkach Berżniki –Giby –Żwikiele, po zwycięskich bitwach wszystkie oddziały natarły na Sejny i już po godzinie 16.00 Sejny zostały wyzwolone. Atak I Dywizji Piechoty Legionów na Sejny był największą bitwą polsko –litewską w tym okresie.

Do niewoli dostały się ponad 2 tysiące żołnierzy litewskich, i zakończyły się krwawe walki na Ziemi Sejneńskiej. Sejny poczuły matczyną opiekę Rzeczpospolitej. Następnego dnia wojska polskie przesunęły się pod Druskienniki, nacierając na głęboki tyły wojsk Tuchaczewskiego, zdążając przeciąć drogę odwrotu irozgromienie wojsk rosyjskich.

Wyzwolono wtedy Grodno, Brostowice, Wołkowysk. Zdobycie Lidy i Słonima kończą działania nad Niemnem.Bitwa Niemeńska to ostatnia bitwa wojny polsko –bolszewickiej. Sowieci po raz kolejny ponieśli wielką klęskę.

Ten wielki sukces miał kolosalny wpływ na rokowania pokojowe. Sowieci musieli odstąpić od stawianych warunków, które ograniczały suwerenność Polski oraz na wiele lat zmienić kierunek ekspansji rewolucyjnej i terytorialnej.

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Sokółce są organizowane uroczystości upamiętniające tę ważną bitwę 1920 roku.

Patronat Narodowy na obchodami w stulecie odzyskania niepodległości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, patronat honorowy abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki.

Źródło: Muzeum Ziemi Sejneńskiej, biuro poselskie Posła RP Jarosława Zielińskiego

Dodaj komentarz