Harcerstwo to Skauting plus Niepodległość – konferencja online – 9 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

fot.: STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Czym jest harcerstwo? Jaka jest jego historia, idee, wychowawcza, patriotyczna rola? Na te pytania odpowiadać będą uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Historycznej online pt. ,,Harcerstwo to Skauting plus Niepodległość”, organizowanej wraz z partnerami przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Tematami prelekcji i prezentacji będą m.in.

„Podziemne organizacje harcerstwa polskiego. Opór harcerzy wobec stalinizmu”
„Przemiany w harcerstwie powojennym i powstanie ZHR na Górnym Śląsku”
„Odrodzenie harcerstwa na Ukrainie”
„Harcerstwo współczesne we Lwowie”
„Współczesne oblicze ZHR i ZHP na Górnym Śląsku i w Bytomiu”

W spotkaniu udział wezmą: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Stowarzyszenie” Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Stowarzyszenie” Stefan Gajda, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach Ryszard Mozgol, b. prezydent Miasta Bytomia harcmistrz Piotr Koj, sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcmistrz Wiesław Turzański, w-ce dyrektor Szkoły nr 10 św. Marii Magdaleny we Lwowie Katarzyna Latyszewska.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Rodzina Polonijna”, 9 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

Organizatorem jest Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach wraz ze Szkołą Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu i we współpracy ze Szkołą nr 10 im. Świętej Marii Magdaleny we Lwowie

Konferencja stanowi cześć zadania edukacyjnego w ramach projektu o nazwie „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”, zleconego przez Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • źródło: STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Get involved!

Comments

No comments yet