Filharmonia coraz bliżej przebudowy

W maju zeszłego roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zwyciężył projekt krakowskiej pracowni Kozień Architekci s.c. Dziś (13 maja) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

– Stajemy u progu drogi inwestycyjnej, którą przygotowywaliśmy już od 2016 roku. Zegar naszej inwestycji tyka. Za 19 miesięcy powinna być gotowa dokumentacja. Kilka miesięcy zapewne potrwają procedury wyłaniające wykonawców i optymistycznie patrząc, w czerwcu 2023 roku , wbita może być pierwsza łopata. Sam proces budowy potrwa 36 miesięcy, zatem 46. Bydgoski Festiwal Muzyczny w roku 2026 może zabrzmieć już w rozbudowanej i wyremontowanej siedzibie Filharmonii – z uśmiechem powiedział Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

29 maja 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Do konkursu zgłosiło się 13 pracowni architektonicznych. Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, do złożenia ofert zaproszono 8 pracowni z: Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Swoje opracowania złożyło ostatecznie 7 pracowni. Zwyciężył projekt krakowskiej pracowni Kozień Architekci s.c., która przygotuje projekt budowlany. Razem z uzyskaniem pozwolenia na budowę potrwa to około 1,5 roku. Wtedy – o ile znajdą się pieniądze – rozpocznie się budowa, która – zgodnie z planem – ma potrwać około trzech lat.

O projekcie

Zwycięski projekt został uznany za bezsprzecznie najbardziej trafne rozwiązanie zadania projektowego, proponujące kreację osiągającą niezwykle trudną w zadanej lokalizacji równowagę pomiędzy wysoce satysfakcjonującym spełnieniem wymogów programowych obiektu oraz jego przestrzennym wpisaniem w ustalenia obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Praca w sposób jednoznaczny zachowuje i podkreśla pozycję istniejącego gmachu Filharmonii Pomorskiej, eksponując go jako dominantę w strukturze otaczającej przestrzeni, co w oczywisty sposób jest oczekiwaniem lokalnej społeczności wiernych melomanów.

Dla osiągnięcia tego zamiaru praca przewidziała oparcie tła dla obecnego gmachu filharmonii na wykształconym wzdłuż północno-zachodniej krawędzi terenu inwestycji ciągu pieszym utworzonym sekwencją pawilonów i terenów rekreacji formujących aleję wielkich kompozytorów, rytmizująca ją pomnikami. Całość tej „ściany” placu filharmonijnego spaja zieleń, dla której stworzone konstrukcje ostatecznie formują pierzeję placu.

Wielce udanym zabiegiem jest takie uformowanie funkcji, które zapewniło, że główne wejście do gmachu filharmonii funkcjonujące historycznie nadal nim pozostanie, obsługując całość programu funkcjonalnego – tak istniejącą salę symfoniczną, jak i usytuowaną na głównej osi obiektu w podziemiu, nową salę kameralną. Z punktu widzenia widza ma to kapitalne znaczenie w obiektach tego typu. Sali kameralnej, pomimo ulokowania w podziemiu, niezwykłości dodaje oświetlenie światłem dziennym, pośrednim, sączącym się z przeszkleń w posadzce placu poprzez „lirokształtne” obejście sali.

Praca rozdysponowała funkcje pomocnicze i serwisowe prawidłowo. Proponuje również rozwiązania proekologiczne, coraz istotniejsze dla funkcjonowania obiektu w nadciągającej przyszłości. Uformowanie wielkiego wyzwania inwestycyjnego z wielką wrażliwością na relacje z otoczeniem i ze zrozumieniem potrzeb człowieka jest miarą znakomitości pracy. 

Pracownia w swoim portfolio ma takie projekty jak: Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, Teatr Polski w Szczecinie, siedziba Radia Koszalin, budynek „E” krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu.

źródło: komunikat UM Bydgoszcz; https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/filharmonia-coraz-blizej-przebudowy/

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz