Elementarz gwary mazurskiej do pobrania bezpłatnie

Z okazji III Ełckiego Festiwalu Literatury i Muzyki – „Ełk Będzie Czytane” Ełckie Centrum Kultury przygotowało niespodziankę.

Dzięki uprzejmości autorów wstępu, lekcji i ilustracji, ECK udostępnia plik książki autorstwa Piotra Szatkowskiego do pobrania w formie PDF. „MAZURSKI FÉBEL abo MAZURSKÁ FIBLA, czyli ELEMENTARZ mowy mazurskiej”, która powstała w ramach projektu „Przywrócić zapomniane – mazursko godka”.

Żeby ułatwić wam poznawanie wymowy mazurskiej polecamy też audycje radiowe w tym języku (https://anchor.fm/mazurskeradijo).

Zierżájta ni, sukájta sani, badájta szie jéch dali jeká je mazurská szprachä, a nańdżieta kiém só Mazuri.

Czyli:

Uwierzcie mi,  szukajcie i dowiadujcie się dalej, jak wygląda mazurska mowa, a dowiecie się kim są Mazurzy.

ECK dziękuje wszystkim, którzy pomagali nam przy stworzeniu tej pozycji:

  • Piotr Szatkowski – autor części językowej;
  • Zbigniew Chojnowski – autor rysu historycznego;
  • Janusz Pilecki – projekt okładki, projekt typograficzny, ilustracje i opracowanie graficzne;
  • Dietmar Serafin – konsultacja merytoryczna części językowej;
  • Dr hab. Katarzyna Sobolewska – konsultacja dialektologiczna;
  • Maryla Paturalska – redakcja i korekta;
  • VMA Wzorcownia – skład i łamanie;
  • Gutgraf Olsztyn – druk;
  • Gmina Miasta Ełk i Muzeum Historyczne w Ełku. – Wsparcie merytoryczne i finansowe.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dżiénkä!

Elementarz do pobrania TU

Oprac. Es.

Źródło: ECK Ełk

Dodaj komentarz