„230 słów o Konstytucji 3 Maja”

Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Co ciekawe w przyjętej znakomitą większością głosów (446 za, 1 przeciw, 4 wstrzymane) uchwale znalazła się nie tylko pochwała jej nowatorskiego charakteru i wielkiego znaczenia dla tworzenia tożsamości narodowej z poszanowaniem tradycji chrześcijańskich oraz praw obywatelskich i społecznych, ale również wspomniano i to na czołowym miejscu o ,,gwarancjach swobód obywatelskich”, co oznaczałoby, że jest to sprawa dla parlamentarzystów pierwszorzędna. A do tego jeszcze na koniec zachęcono do ,,refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie”.        

Szkoda tylko, że nijak się to ma do rzeczywistości. Wokół nas od miesięcy trwa koronacyrk, a wybrańcy narodu działając ponad prawem codziennie dają dowód tego, że Konstytucję i swobody obywatelskie mają za nic. Nie można oprzeć się wrażeniu, że owa uchwała to tylko mnóstwo patosu, za którym nic tak naprawdę nie stoi, a naród jak zwykle na te piękne słówka dał się nabrać. Na szczęście społeczeństwo nie udaje kogoś kim nie jest i kierując się raczej innymi pobudkami niż elity rządzące nie działa na pokaz.               

Jak donosi portal zary.naszemiasto.pl w Żarach uchwała Sejmu stała się impulsem do zorganizowania lokalnej akcji patriotycznej. Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z inicjatywy burmistrz Danuty Madej i Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego mieszkańcy będą mogli wziąć udział w projekcie ,,230 słów o Konstytucji 3 Maja”. Swoją drogą wszystkim parlamentarzystom dla lepszego zrozumienia sensu praw obywatelskich, też by się to przydało.                 

Każde z 230 słów, które są częścią tekstu o Konstytucji 3 Maja ma się stać przedmiotem inspiracji dla uczestników akcji, do zrobienia z nim zdjęcia i wysłania elektronicznie na stronę muzeum. Zostaną później połączone według kolejności i utworzą jedyny w swoim rodzaju, charakterystyczny dla żarskiej społeczności tekst o tym niezwykle ważnym nie tylko dla współczesnych żaran wydarzeniu. 


Więcej na temat akcji na stronie www.muzeumzary.pl w zakładce konkursy. 

Opracowanie BC 


Źródło:     

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz