ŻYCIE WIARĄ W CZASACH APOSTAZJI

U progu Adwentu i na kilka dni przez Świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. więcej czasu poświęcamy modlitwie i refleksji nad kryzysem jaki szerzy się za zewnątrz i wewnątrz Kościoła św., uczęszczamy na rekolekcje, szukamy dróg, które w sposób pewny prowadziły nas do Boga. I słów klarownych, jednoznacznych, głoszonych w porę i nie w porę. Jak żyć dzisiaj wiarą – i jak się modlić.
Takie słowa można było usłyszeć podczas Pierwszej Konferencji Centrum Fatimskiego w Polsce
https://militia-immaculatae.info/pl/przeslanie-matki-bozej-fatimskiej-w-warszawie/
Na tej stronie króciutko posumowano znakomicie przygotowane prelekcje, z których wiele nadal można znaleźć w sieci.
https://fatima.org/polska-konferencja/
Konferencja, zorganizowane przez Centrum Fatimskie z siedzibą w USA, która odbyła się ponad miesiąc temu, w 102 rocznicę Cudu Słońca, została generalnie przemilczana przez polskie (włącznie z katolickimi) i polskojęzyczne media, może tu i ówdzie ukazały się jakieś wzmianki zapowiadające Konferencję, ale potem nie relacjonujące przebiegu tego ważnego wydarzenia. Gdyby nie portale internetowe jak Media Narodowe, które podawały wiele relacji video, cisza byłaby prawie idealna, mimo że konferencja odbywała się w hotelu Novotel, w samym centrum Warszawy. Symptomatyczne, prawda?
Może się mylę, ale poza trzema prelegentami nie zauważyłam na sali konferencyjnej osób w sutannach czy habitach. Brak zainteresowania? Inne powody?
A przecież nikt nie wygłaszał tu heretyckich wypowiedzi! Prawda, że przebieg konferencji był diametralny różny od zakończonego pod koniec października Synodu Amazońskiego. Zamiast pogańskiej Pachamamy królowała w sali konferencyjnej i w kaplicy (ks. Michael Rodriguez odprawiał dwie Msze św. trydenckie dziennie, odmawialiśmy też trzy części różańca św.) piękna figura Matki Bożej Fatimskiej z kwiatami u stóp, Matki Bożej Królowej Świata. Naszej Królowej, naszej Matki.

Tematy wykładów:
Fatima: prawdziwość i konieczność Objawień (Brendan Young)
Fatima: duchowe światło naszych czasów (ks. Karol Stehlin)
Epoka antychrysta czy epoka Maryi? (red. Paweł Lisicki)
Dlaczego i w jaki sposób stawiać opór .liberalnemu chaosowi Zachodu (Michał Semin)
Życie wiarą w czasach apostazji (ks. Michael Rodriguez)
Trzecia Tajemnica Fatimska a kryzys w Kościele (dr Christopher Ferrara)
Błędy Rosji (dr Anna Mandrela)
Św. Maksymilian Maria Kolbe: wzór dla naszych czasów (o. Isaac Mary Relyea)
Przyszłość katolicyzmu w Polsce (dr Wojciech Golonka).
Oto linki do kilku wybranych prelekcji. (Niestety nie znalazłam w sieci wystąpienia O. Relyea.)

https://www.youtube.com/watch?v=7qQkyNdsGG4 – ks Karol Stehlin

https://www.youtube.com/watch?v=NGBfIEWsSXw – red. Paweł Lisicki

https://www.youtube.com/watch?v=_vPjDpvtrc4 – O. Michael Rodriguez

https://www.youtube.com/watch?v=ZvXuv1XdIfA –dr Anna Mandrela

https://www.youtube.com/watch?v=ZvXuv1XdIfA – dr Wojciech Golonka

Poniżej bardzo skrótowo o tym jak żyć wiarą i się modlić w czasach apostazji, na podstawie prelekcji i kazań ks. Michaela Rodrigueza.
Musimy być napełnieni i wierni łasce i prawdzie Bożej która przychodzi do nas poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Łaska Boga i prawda – która jest jedna, prawda Jezusa Chrystusa – są nam niezbędne. Musimy błagać o łaskę i pokorę i miłosierdzie, modlić się nieustannie i gorliwie, być posłusznymi woli Bożej. Musimy być wierni tylko słowom Chrystusa i apostołów, nie innym „prawdom”, czy to papieża, czy hierarchów.
Musimy usilnie dążyć do poznania prawdy, by nie dać się zwieść głoszonej nieprawdzie. Prawdę trzeba zachować i jej strzec. Odrzucenie prawd wiary jest apostazją.
Depozyt wiary trzeba zachować w całości. Ludzie chcą jednak wierzyć we własne prawdy. Trzeba żebyśmy pogłębiali naszą wiarę katolicką, poznawali naukę Chrystusa, czytali katechizm. Musimy być wierni naszym przyrzeczeniom chrzcielnym.
Dziś bardzo liczni hierarchowie zdradzają Chrystusa, gdyż zdradzają Jego Prawdę. Dziś papież i wielu innych sądzi, że mają prawo zmieniać naukę Chrystusa.
Łaska i prawda Boża dane nam są przez Maryję. Chrystus pragnie, abyśmy podczas tego strasznego kryzysu przychodzili do Niego przez ręce Maryi, przez które przychodzą do nas wszelkie łaski, jak prze bramę Nieba. Musimy gorliwie modlić się o łaskę i prawdę, o miłosierdzie, modlić się nieustannie. Także, sześcioma litaniami zatwierdzonymi do publicznego odmawiania i modlitwami Anioła Pokoju z Fatimy.
Konieczne jest nasze oddanie się, poświęcenie się Matce Najświętszej oraz Eucharystii. To są dwa nasze filary. Konieczne jest, byśmy zapoznawali się i głosili orędzie Matki Bożej Fatimskiej.
Bóg pragnie abyśmy wzrastali w świętości. Nawet jeśli od wiary odchodzą biskupi i sam papież, Bóg da nam łaskę i siłę byśmy wzrastali w świętości.
Oto 5 sposobów dochodzenie do zbawienia i świętości wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort:
⦁ Prawdziwa pokora
⦁ Nieustanna modlitwa
⦁ Pełne zaparcie się samego siebie
⦁ Oddanie się wszechmocnej Bożej opatrzności
⦁ Poddanie się woli Boga.
Możemy to osiągnąć dzięki Maryi, jeśli się do Niej zbliżymy.
Jest prawie pewne, że nie do końca została ujawniona III Tajemnica Fatimska.
Przewiduje ona apostazję, która dotknie samego szczytu Kościoła, czyli także papieża. Dziś wielu katolików nie żyje wiarą, wielu zdąża bowiem na oślep za tym, co mówi papież. To straszne, ale największym wrogiem wiary są dzisiaj członkowie hierarchii Kościoła. Papież i wielu innych – celowo lub nie, próbują zniszczyć Kościół, zdradzili Chrystusa.
Mnożące się herezje są skutkiem rozprzestrzeniania się błędów Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża Fatimska. Papieże okazali nieposłuszeństwo Maryi nie poświęcając Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Przed herezją ostrzegały nas też inne objawienia maryjne – w Quito, w La Salette, w Akita.
Jedną z najważniejszych rzeczy, które musimy robić – to odmawiać modlitwę różańcową. Papież Leon XIII napisał 12 encyklik i 5 listów apostolskich w których namawiał do codziennego odmawiania różańca z głębokim zaangażowaniem, w prawdzie Bożej i czerpiąc z Bożej łaski.
Kolejny sposób oddawania czci Matce Bożej to brązowy szkaplerz (karmelitański). Nosząc go przywdziewamy strój czysty i skromny.

[http://www.nasza-arka.pl/2003/rozdzial.php?numer=7&rozdzial=6
Na zakończenie objawień w Fatimie 13 października 1917 r. trojgu portugalskich pastuszków ukazała się Maryja w habicie karmelitańskim jako Matka Boża z Góry Karmel. Siedzące na kolanach Maryi Dzieciątko Jezus trzymało w ręce szkaplerz.
Jedna z wizjonerek, Łucja, zapytana po wielu latach o przyczynę pojawienia się Maryi ze szkaplerzem, odpowiedziała, że pragnieniem Matki Bożej jest, abyśmy wszyscy nosili szkaplerz. Również ostatnie objawienie w Lourdes wiąże się ze szkaplerzem. Doszło do niego bowiem 16 lipca 1858 r. – w święto Matki Bożej Szkaplerznej.]

Szczególnie ważne jest słuchanie Mszy św., zwłaszcza w tradycyjnym rycie łacińskim, który skupia się na Bogu, ofierze, dziękczynieniu, adoracji Boga i oddawaniu Mu czci, w odróżnieniu od Novus Ordo – liturgii przesuniętej w kierunku człowieka, księdza i społeczności Kościoła. „Wzywam was wszystkich – powiedział na koniec swojej prelekcji ks. Rodriguez. – Jeśli chcecie prawdziwie zawierzyć się Maryi, uczęszczajcie tylko na tradycyjne Msze św. w rycie łacińskim.”

Oprac. M. Beyer

Dodaj komentarz