W jakim celu? Kongregacja Nauki Wiary prosi biskupów całego świata o ocenę Summorum Pontificum

Kongregacja Nauki Wiary wysłała do biskupów na całym świecie kwestionariusz dotyczący Summorum Pontificum, motu proprio Benedykta XVI z 2007 roku, które uregulowało status prawny tradycyjnej Mszy świętej. Nie wiadomo, dlaczego Kongregacja podjęła takie działania.

7 lipca 2007 roku papież Benedykt XVI promulgował motu proprio Summorum Pontificum. Dokument uregulował status prawny tradycyjnej łacińskiej Mszy świętej (nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego). Na mocy papieskiej decyzji księża zyskali możliwość odprawiania Mszy świętej w tak zwanym rycie trydenckim bez konieczności uzyskiwania zgody biskupa miejsca. Summorum Pontificum po wielu latach od reformy liturgicznej przywróciło w szerokim stopniu tradycyjną liturgię na łono Kościoła.

Sposób wdrożenia w życie Summorum Pontificum został przez Watykan przebadany kilka lat później. W efekcie w roku 2011 Papieska Komisja Ecclesia Dei wydała instrukcję dotyczącą Summorum Pontificum, które miało pomóc w przezwyciężeniu ewentualnych niejasności i trudności. Od tego czasu sprawa jest jednoznaczna i Kościół święty cieszy się możliwością nieskrępowanego sprawowania tradycyjnej liturgii.

Okazuje się jednak, że rzecz stała się przedmiotem zainteresowania Kongregacji Nauki Wiary.

Anglojęzyczne media katolickie ujawniły, że Kongregacja 7 marca 2020 roku wysłała do przewodniczących Konferencji Episkopatów na całym świecie list z kwestionariuszem, prosząc pasterzy o odpowiedź na szereg pytań dotyczących ich oceny funkcjonowania Summorum Pontificum.

Wcześniej, w styczniu 2019 roku, papież Franciszek zlikwidował Papieską Komisję Ecclesia Dei, przekazując wszystkie jej kompetencje Kongregacji Nauki Wiary.

„Trzynaście lat po publikacji motu proprio Summorum Pontificum wydanego przez papieża Benedykta XVI, Jego Świątobliwość papież Franciszek chce otrzymać informacje o aktualnym wdrażaniu w życie wspomnianego dokumentu” – czytamy w liście.

„Wobec tego podpisana niżej Kongregacja, której powierzono teraz kompetencje byłej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, będzie wdzięczna za przekazanie załączonego kwestionariusza wszystkim biskupom kraju”.

Kongregacja podała, że czeka na odpowiedzi do 31 lipca 2020 roku.

Papieska Komisja Ecclesia Dei została powołana przez św. Jana Pawła II w 1988 roku wskutek kryzysu wywołanego przez samowolną konsekrację biskupów przez abp. Marcela Lefebvre’a. Od tego czasu, aż po kres swojego istnienia, komisja zajmowała się zarówno dialogiem z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X, jak i sprawami związanymi z tradycyjną liturgią.


Oto pytania, jakie zawarto w kwestionariuszu:

1. Jaka jest sytuacja w Waszej diecezji odnośnie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego?

2. Czy praktykuje się tam nadzwyczajną formę, czy odpowiada to prawdziwej trosce duszpasterskiej, czy też jest promowane przez pojedynczego księdza?

3. Czy w Waszej opinii są jakieś pozytywne albo negatywne aspekty wykorzystania nadzwyczajnej formy?

4. Czy normy i warunki ustanowione przez Summorum Pontificum są przestrzegane?

5. Czy zaobserwowaliście, by w Waszej diecezji zwyczajna forma przyjęła elementu formy nadzwyczajnej?

6. Czy celebrując Mszę używanie mszału promulgowanego przez papieża Jana XXIII w 1962 roku?

7. Czy oprócz celebracji Mszy świętej w rycie nadzwyczajnym odbywają się inne celebracje zgodne z książkami liturgicznymi sprzed Soboru Watykańskiego II? (na przykład chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, pokuta, namaszczenie chorych, wyświęcenie, liturgia godzin, Triduum Paschalne, ryt pogrzebowy).

8. Czy motu proprio Summorum Pontificum miało wpływ na życie seminariów (seminarium diecezjalnego) oraz na inne domy formacyjne?

9. Co doradzacie względem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego trzynaście lat po motu proprio Summorum Pontificum?


Nie wiadomo jaki jest cel przyświecający Kongregacji Nauki Wiary. Najprostsze wyjaśnienie mogłoby wiązać się z przejęciem przez nią kompetencji przynależących wcześniej do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei i zwykłą troską o sposób wdrażania w życie motu proprio Benedykta XVI. Nie brakuje jednak interpretacji, według których sprawa jest dużo poważniejsza.

Amerykański portal Church Militant opisując sprawę dokumentu nawiązał kontakt z ekspertem prawa kanonicznego mieszkającym w Rzymie.

– Mogę to interpretować jedynie jako poszukiwanie przez Kongregację problemów. Stare przysłowie mówi: jeżeli nic się nie psuje, to tego nie naprawiaj. Wygląda na to, że chcą chcą coś zepsuć, żeby mogli to naprawić – stwierdził.

Kanonista podkreślił, że Kongregacja Nauki Wiary jest niezwykle obciążona wykonywaniem naprawdę palących zadań. W 2001 roku św. Jan Paweł II wydał list apostolski Sacramentorum sancitatis tutela, w którym przekazał Kongregacji problem ciężkich przypadków nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych. Prawnik podkreśla, że ta rzecz przysparza Kongregacji naprawdę dużo pracy i trudno zrozumieć, dlaczego zajmuje się ona teraz trydencką Mszą świętą.

Ten sam portal przypomina, że papież Franciszek wypowiadał się w przeszłości bardzo negatywnie o katolikach przywiązanych do tradycyjnej Mszy świętej.

– Próbuję zawsze zrozumieć co kryje się za osobami, które są zbyt młode by żyć w czasach liturgii przedsoborowej, ale mimo tego jej pragną. Czasem znajduję się przed ludźmi, którzy są zbyt surowi, mają zbyt sztywne nastawianie. I zastanawiam się: skąd bierze się taka surowość? Trzeba kopać, kopać – taka skostniałość zawsze coś ukrywa: poczucie zagrożenia, czasem nawet coś więcej… Skostniałość to obrona. Prawdziwa miłość nie jest skostniała – powiedział w wywiadzie z 2016 roku.

W roku 2017 włoski profesor teologii sakramentalnej z Papieskiego Atheneum św. Anzelma, Andrea Grillo, powiedział, że według jego informacji papież Franciszek chce odwołać Summorum Pontificum. Ojciec Święty miałby jednak uczynić to dopiero po śmierci Benedykta XVI. Grillo odniósł się do sprawy także kilka dni temu, krytykując trydencką Mszę świętą i lekceważąc ją jako „czczą próbę kontynuowania w nieskończoność dialogu z lefebrystami”.

Źródła: churchmilitant.com, PCh24.pl

Get involved!

Comments

No comments yet