Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę odbędzie się „jedynie w formie symbolicznej” – tak zadecydował biskup Janusz Stepnowski

W tym roku sierpniowa Piesza Pielgrzymka z Łomży na Jasną Górę nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski postanowił, że w tym roku w związku z wprowadzonym „stanem epidemii” w Polsce, odbędzie się ona w formie symbolicznej.

Pielgrzymów będzie reprezentować wyłącznie kilku kapłanów i 5 osób świeckich podążających szlakiem pątniczym – napisał biskup Stepnowski w specjalnym zarządzeniu w sprawie tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę.

Poniżej publikujemy zarządzenie Biskupa Łomżyńskiego w sprawie tegorocznej 36 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę.

Biorąc pod uwagę stan epidemiczny w naszym kraju i wymogi sanitarne jakie się z tym wiążą oraz regulacje prawne, które wykluczają pielgrzymowanie w dotychczasowej formie, a także w trosce o dobro duchowe, bezpieczeństwo, zdrowie naszych diecezjan i wymogi organizacyjne, po konsultacjach z odpowiednimi władzami i przewodnikiem PPŁ zarządzam, że tegoroczna Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę odbędzie się jedynie w formie symbolicznej. Pielgrzymów naszej diecezji będzie reprezentować wyłącznie kilku kapłanów i 5 osób świeckich podążających szlakiem pątniczym. Jednocześnie zachęcam wszystkich dotychczasowych pielgrzymów i sympatyków do budowania wspólnoty pielgrzymkowej oraz łączności duchowej przy pomocy mediów diecezjalnych i pielgrzymkowych, które przygotują na ten czas odpowiedni program. Polecając obecną trudną sytuację i wszystkich zaangażowanych w dzieło pielgrzymowania opiece Maryi naszej Matki i Królowej z nadzieją na przyszłoroczne wspólne pielgrzymowanie z serca błogosławię.

Łomża, dnia 19 maja 2020 r.

+Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Źródło: diecezja.lomza.pl

Foto: Diecezja Łomżyńska

Dodaj komentarz