Rycerscy i miłosierni. „Sprawiedliwy oznacza człowieka, który wypełnia wolę Boga”

8 lutego do koszalińskiego seminarium duchownego przybyło 40 rycerzy ze Słupska, Sławna, Jastrowia, Łeby i samego Koszalina, aby uczestniczyć w dniu skupienia Zakonu Rycerzy Kolumba. Spotkanie braci rycerskiej z różnych rad i stołów (oddziałów) diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dotyczyło nie tylko prowadzonej przez organizację działalności charytatywnej, ale również konieczności zadumy nad sobą. 
Tematem przewodnim spotkania obrano postać św. Józefa jako męża sprawiedliwego. Rozmowom dotyczącym pomysłów na organizację nowych akcji i działań wspomagających lokalną społeczność takich jak np. restauracja zaniedbanych nagrobków czy kwestowanie dla hospicjów oraz bardziej dalekosiężnych  planów jak budowa studni w Sudanie towarzyszyła refleksja nad umiejętnością odczytania planu Bożego i wypełnienia go kierując się sprawiedliwością i odwagą.


Na podstawie koszalin.gosc.pl,  wikipedia

Fot. ze strony rycerzekolumba.com

Dodaj komentarz