Rycerscy i miłosierni. „Sprawiedliwy oznacza człowieka, który wypełnia wolę Boga”

8 lutego do koszalińskiego seminarium duchownego przybyło 40 rycerzy ze Słupska, Sławna, Jastrowia, Łeby i samego Koszalina, aby uczestniczyć w dniu skupienia Zakonu Rycerzy Kolumba. Spotkanie braci rycerskiej z różnych rad i stołów (oddziałów) diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dotyczyło nie tylko prowadzonej przez organizację działalności charytatywnej, ale również konieczności zadumy nad sobą. 
Tematem przewodnim spotkania obrano postać św. Józefa jako męża sprawiedliwego. Rozmowom dotyczącym pomysłów na organizację nowych akcji i działań wspomagających lokalną społeczność takich jak np. restauracja zaniedbanych nagrobków czy kwestowanie dla hospicjów oraz bardziej dalekosiężnych  planów jak budowa studni w Sudanie towarzyszyła refleksja nad umiejętnością odczytania planu Bożego i wypełnienia go kierując się sprawiedliwością i odwagą.

„Chodzi o to, by akcentować dobro poprzez modlitwę i uczynki. Podejmować trudne decyzje, nie bojąc się konsekwencji, własnych słabości czy nawet upadku. Jest to trudne zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym: w byciu ojcem, dziadkiem, kolegą z pracy. Wiele całkiem małych spraw wymaga od nas tego, by umieć się właściwie zachować, jak prawdziwy mężczyzna. To znaczy pokazywać, gdzie jest dobro i nie wycofywać się z tego” – uważa Wielki Rycerz rady słupskiej, Jerzy Łazarczyk.

„Aby tych priorytetów nie zgubić, Rycerze Kolumba muszą się czasem zatrzymać. Takiej refleksji służą m.in. dni skupienia. Musimy wyrywać się z codziennego, zbyt szybkiego życia i dostrzec to, co jest w naszym życiu najważniejsze. Praca zawodowa jest ważna, ale nie możemy przez nią zagubić duchowości. Naszym priorytetem jest przyjęcie Boga do serca” – deklaruje Wielki Rycerz rady w Koszalinie, Bartosz Ilecki.

Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym, zrzeszająca ok. 2 milionów członków, działająca od 1882 roku. Organizacja zrzesza jedynie mężczyzn, praktykujących katolików. Naczelne zasady zakonu to: miłosierdzie, braterstwo i patriotyzm, a jednym z najważniejszych zadań jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do śmierci. 
W Polsce zakon rozpoczął działalność w 2006 roku, po zaproszeniu Rycerzy Kolumba przez kardynałów Józefa Glempa i Franciszka Macharskiego, za namową Jana Pawła II. W lipcu 2018 roku organizacja zrzeszała już ok. 5,5 tys. rycerzy, a w jej strukturach działało 105 rad lokalnych, w 28. diecezjach. Rycerze Kolumba wydają w Polsce czasopismo „Zbroja”.


Na podstawie koszalin.gosc.pl,  wikipedia

Fot. ze strony rycerzekolumba.com

Get involved!

Comments

No comments yet