Pielgrzymka podlaskich parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej do Świętej Wody

Mszą św. pod przewodnictwem Bp Henryka Ciereszki zakończyła się niedzielna (13.09) Pielgrzymka Parlamentarzystów i Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego.

Podczas uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowali marszałek Artur Kosicki oraz Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku.

Pielgrzymkę otworzyło złożenie kwiatów pod krzyżami: Samorządowców i Parlamentarzystów Województwa Podlaskiego oraz przy Krzyżu Administracji Rządowej.

– Ta pielgrzymka poza wytchnieniem od spraw życia codziennego, ma też integracyjny charakter. Łączy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej naszego województwa we wspólnej modlitwie, która daje nam siłę do pełnienia służby publicznej

– mówił marszałek Kosicki.

Mszę św. poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa, po zakończeniu której ks. Alfred Butwiłowski, kustosz Sanktuarium, zaapelował o „stanie pod krzyżem i jego obronę”. Do symboliki krzyża odniósł się też w swojej homilii ks. dr Jarosław Grzegorczyk, duszpasterz parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej.

– Gromadzimy się tutaj w drugą niedzielę września, by swoje życie, swoją pracę i swoją służbę polecać Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej. Każdego roku krzyż wysuwa się na plan pierwszy i zatrzymuje nas w tej modlitewnej zadumie

– mówił ks. Grzegorczyk.

W uroczystościach wzięli udział samorządowcy ziemi podlaskiej, przedstawiciele administracji rządowej, m.in. Wojewowoda Podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze i mieszkańcy Wasilkowa.

Małgorzata Sawicka

Opracował Es.

  • Źródło: UMWP
  • Foto: Małgorzata Sawicka

Dodaj komentarz