,,Jestem nauczycielem Narodu w Kościele” – Prymas Tysiąclecia

Coraz bardziej nasilone ataki na Kościół katolicki, który był dotąd ostoją polskości, godności człowieka i wolności pokazują, że z wielką troską należy zająć się przywróceniem wartości i autorytetów moralnych w polskim społeczeństwie. Powrót do jego odrodzenia moralnego jest ciągle możliwy, a jednym ze środków do osiągnięcia tego celu może być propagowanie nauczania wielkiego przedstawiciela Kościoła i narodu polskiego, obrońcy praw człowieka Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja po trwającym od 2001 roku watykańskim procesie beatyfikacyjnym jest zaplanowana na 12 września tego roku w Warszawie.         

Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót duchowego przywódcy jakim był kardynał Wyszyński, w 2019 roku uznała cud za jego wstawiennictwem. Chodzi o niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie chorej na nowotwór tarczycy 19-latki, do którego doszło w diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1988 roku. Stan młodej szczecinianki był już tak poważny, że lekarze nie dawali jej żadnych nadziei na przeżycie, a jednak wydarzył się cud. Wszystko za sprawą sióstr zakonnych, które zainicjowały gorące modlitwy o uzdrowienie chorej za wstawiennictwem Prymasa Wyszyńskiego i choć lekarze nie widzieli na to nawet najmniejszych szans, dziewczyna jednak całkowicie wyzdrowiała.          

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowała 18 czerwca ogólnopolską konferencję naukową o życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia: ,,Jestem nauczycielem Narodu w Kościele”, którego osobowość jak i działanie może być znakomitym przykładem dla coraz bardziej pozbawionego wartości i ideałów narodu polskiego, szczególnie młodego pokolenia nastawionego do życia konsumpcyjnie. W czasie obrad nad fenomenem przewodnika duchowego jakim był niezaprzeczalnie Stefan Wyszyński nie zabrakło wystąpień dotyczących misji Kościoła katolickiego, wspólnoty, szacunku do tradycji i narodu, miłości do rodziny i Kościoła, budowania rangi Kościoła w komunistycznym państwie i wielkiej roli jaką duchowny odegrał w czasach PRL-u oraz rewolucyjności i profetyzmu jego myśli i nauczania.           

Jak wynika z wypowiedzi na falach Radia Zachód prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, rektor gorzowskiej akademii, która otwierała zorganizowaną przez uczelnię konferencję, Prymas Wyszyński był niezwykle ważną postacią dla naszego kraju: ,,Ze względu na to, że był to człowiek niezwykły, wielki o niezwykłej osobowości i wyjątkowych zasługach dla narodu, dla społeczeństwa. Wiele jego nauk funkcjonuje i funkcjonować będzie długo, dlatego możemy go nazywać nauczycielem wśród kilku znaczących osób, które nazywamy nauczycielami. Też był to człowiek instytucja, człowiek, który miał wiele uzdolnień, wiele predyspozycji, zajmował się i nauką i duszpasterstwem i sprawami społecznymi. Uwikłany był w politykę, był wielkim strategiem i wielkim administratorem”.         

Jednym z uczestników konferencji był gorzowski radny klubu PiS Sebastian Pieńkowski, sprawujący funkcję wiceprzewodniczącego w radzie miasta, który z kolei w wypowiedzi dla Radia Zachód podkreślił bezcenne zasługi kardynała Stefana Wyszyńskiego dla wyzwolenia się Polaków z komunistycznego reżimu: ,,Prymas Wyszyński walczył o wolną Polskę. Gorzów jako miasto poniemieckie, my tę polskość budujemy na ziemiach odzyskanych tak zwanych, i trzeba wiedzieć, że tutaj Kościół katolicki na te ziemie wchodził i walczył o polskość. W systemie komunistycznym było to bardzo trudne i ten trud podjął Prymas Polski, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i bardzo dobrze, że dzisiaj wspominamy jego życie, bo bardzo dużo mu zawdzięczamy”.     

       
Lista zasług Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, którego bez cienia wątpliwości można nazwać mężem stanu jest długa. W wielkim skrócie ten niepodważalny autorytet oraz przywódca dołożył swoją cegiełkę do przemian społecznych, bez których nie byłaby możliwa transformacja ustrojowa w naszym kraju.       

     
Więcej na stronie:        

https://dzieje.pl/aktualnosci/115-lat-temu-urodzil-sie-prymas-tysiaclecia-kard-stefan-wyszynski

Film o kardynale Stefanie Wyszyńskim można obejrzeć na stronie:      
https://youtu.be/Z0JPtnERnKc

Opracowanie BC 
Źródło: 

https://www.zachod.pl/303659/konferencja-o-zyciu-i-nauczaniu-prymasa-tysiaclecia/
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz