Dzisiaj miała być pielgrzymka mężczyzn do Matki Boskiej Piekarskiej …

fot. IPN Katowice, zdjęcie z folderu wystawy

ale ze względu na sytuację jest przewidziana tylko transmisja internetowa ze spotkania modlitewnego w ramach pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Natomiast IPN przypomniał wystawę przygotowaną przez katowicki oddział IPN „Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa”. Wystawę można pobrać na komputer.

Autorka wystawy dr Łucja Marek tak wprowadza do zapoznania się z dziełem:

Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej jest dla Ślązaków tym, czym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej dla całego narodu polskiego. Co roku, w ostatnią niedziele maja do Piekar Śląskich pieszo pielgrzymują mężowie i młodzieńcy, a w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia kobiety i panny. W okresie Polski Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy religia była rugowana z życia publicznego i prywatnego obywateli, a społeczeństwo poddawane silnej laicyzacji, piekarskie pielgrzymki miały szczególne znaczenie dla pielęgnowania wiary i pobożności robotniczego Śląska, i nie tylko Śląska, oraz katolicyzmu społecznego. Charakter tego sanktuarium doskonale oddaje tytuł „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”, którym w 1983 r. obdarzono Panią Piekarską.

Na zdjęciach z wystawy można zobaczyć również pielgrzymów z ciężkich czasów PRL, ludzi którzy wykazali się odwagą. Można rozpoznać swoich dziadków, ojców, wujków. Można poznać treść raportów milicyjnych i służby bezpieczeństwa – i przeczytać jak niemądrze opisywano wydarzenia i rzeczy. I w co był zaangażowany opresyjny aparat satelickiego państwa Rosji Sowieckiej.

Wystawa do pobrania:

https://katowice.ipn.gov.pl/download/81/422844/Gornoslaskiazylkatalogwystawy.pdf

cygarek

  • źródło: https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/99117,Wystawa-Gornoslaski-azyl-Pielgrzymki-stanowe-do-Piekar-Slaskich-w-materialach-Sl.html

Dodaj komentarz