Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w miesiącu maju!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zmartwychwstanie i Życie!

Skoro wierni mają ograniczenia w kościołach – módlmy się w maju pod przydrożnymi krzyżami i kapliczkami, szczególny nasz apel o obecność mężczyzn podczas nabożeństw majowych, odnawianie krzyży i kapliczek!

Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – w miesiącu maju wychodzimy z naszych domów pod przydrożne krzyże i kapliczki by poprzez modlitwę Litanią Loretańską w nabożeństwach majowych i modlitwę Różańca Świętego, POKUTĘ i wyrzeczenia wyprosić ratunek dla naszej Ojczyzny. Uprosić powrót Polaków do Dekalogu w życiu prywatnym i publicznym, życie według zasad katolickich, a nie liberalnych i komunistycznych! 

Apel nasz, wspólnie z Różańcem Mężczyzn i Rotami Marszu Niepodległości kierujemy do mężczyzn.

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=8358

PROSZĘ SERDECZNIE O ROZSYŁANIE

Dodaj komentarz