Zwolnienia ze składek ZUS dla pracowników związanych z kulturą

W ramach Tarczy 6.0 mogą złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów cywilnoprawnych zawartych lub aneksowanych w okresie między 1 stycznia a 31 marca bieżącego roku.

Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS w Rzeszowie – Prawo do tego zwolnienia dotyczy składek należnych od stycznia do kwietnia, a jeśli chodzi o podmioty, to tutaj jest szeroko pojęta kultura, czyli artyści, twórcy, branża estradowa, branża wystawiennicza w pewnym zakresie, teatralna, również aktorzy mogą z tego wsparcia skorzystać, a także wszystkie wydarzenia kulturalno-plastyczne, edukacyjne, które są świadczone na rzecz dzieci.

Pamiętajmy, że należy spełnić też dodatkowe warunki. Jednym z nich jest fakt, że zleceniodawca nie może podlegać innemu tytułowi do ubezpieczenia, czyli np. być zatrudnionym na umowie o prace. Ponadto mamy przesłankę mówiącą o wysokości przychodu w poprzednim miesiącu, czyli przed tym w którym składamy wniosek , nasz przychód nie mógł przekroczyć 100 procent średniego wynagrodzenia. Pamiętajmy, że wnioski są składane za pośrednictwem platformy PUE ZUS-u w ciągu 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy i pamiętajmy, że także o tym należy poinformować naszego zleceniodawcę.

Źródło: TVP3 Rzeszów-Aktualności

https://youtu.be/orFvL7QzArk

2 komentarze do wpisu „Zwolnienia ze składek ZUS dla pracowników związanych z kulturą”

Dodaj komentarz