Zwiększono dotację na modernizację oczyszczalni ścieków w Elblągu

O 36 mln złotych wzrosło dofinansowanie do modernizacji oczyszczalni ścieków. Inwestycja pochłonie 208 mln złotych, z czego 107 mln złotych pochodzić będzie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Projekt oczyszczalni ścieków, to w tej chwili jedna z największych inwestycji elbląskiego samorządu. Mówiłem wcześniej, że będziemy zabiegać o zwiększenie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tę inwestycję. Dzięki zabiegom Pana Dyrektora EPWiK i Rady Nadzorczej dostaliśmy 36 mln złotych więcej dotacji, której nie musimy zwracać. W sumie więc dofinansowanie wynosi 107 mln złotych, to ponad 63 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przypomnę, że  pierwotna kwota dofinansowania to 56 mln zł. Na koniec 2019 roku otrzymaliśmy zwiększenie o 15 mln, a teraz kolejne aż o 36 mln zł. To bardzo dobra wiadomość, szczególnie w obecnej sytuacji finansowej samorządu – mówił na piątkowej (19 czerwca) konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

– Uzyskaliśmy maksimum tego, co mogliśmy dostać. To najwyższy możliwy poziom dofinansowania tej inwestycji. Dzięki niemu będziemy mogli zrealizować projekt w pełnym zakresie. Oprócz modernizacji samej oczyszczalni będziemy mogli przeprowadzić także inwestycje dotyczące zagospodarowania osadów pościekowych i terenu wokół obiektu. Bardzo dziękuję NFOŚIGW za zwiększenie tej dotacji – podkreślał Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK.

Koszt realizacji projektu pn. Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg wynosi 208 mln zł, z czego 193 mln pochłonie oczyszczalnia ścieków. 107 mln złotych pochodzić będzie na ten cel z pozyskanego dofinansowania, 58 mln zł z pożyczki, a 43 mln ze środków EPWiK. Zadanie ma zostać zakończone w czerwcu 2022 roku.

Dodaj komentarz