ZWIASTOWANIE PAŃSKIE – CUD PRZYCHODZĄCEGO BOGA

ks.prof.Tadeusz Guz

Ks. prof. Tadeusz Guz zwrócił uwagę, że w obecnym czasie powinniśmy jeszcze bardziej zwracać uwagę na odwieczny plan Pana Boga.

– Wydaje mi się, że warto w tym – szalenie z jednej strony dramatycznym, a z drugiej pełnym treści do naszej refleksji – okresie zwrócić uwagę na to, co było planem odwiecznym Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, czyli Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego jako naszego Boskiego kreatora, a mianowicie, żeby powołać wszechświat do istnienia z aniołami, archaniołami i duchami, które ze swojej misji mają adorować Pana Boga wokół Jego odwiecznego tronu, a także ludźmi, zwierzętami, roślinami, planetami, galaktykami. To wszystko zostało pomyślane przez Pana Boga Stwórcę jako rzeczywistość, która docelowo, czyli na wieki powinna być zjednoczona z Panem Bogiem i to zjednoczona w realnym istnieniu i Pana Boga i oczywiście wszechświata – mówił gość TV Trwam.

Proszę zobaczyć, że rzeczywistość raju, która jest faktem historycznym, a nie jakimś produktem biblijnej czy ludzkiej fantazji, Pan Bóg doskonały powołał do istnienia doskonały wszechświat – podkreślił kapłan.

– Co to oznacza? To, co nas dzisiaj może w kontekście tego patogenomu, który panuje w różnych krajach i który przyprawia wiele istnień ludzkich o wielkie cierpienie, to zauważamy, że po prostu rajska rzeczywistość, czyli rajski człowiek był wolny od jakichkolwiek wirusów, które mogły go przyprawić o cierpienie, chorobę, także rzeczywistość rajska nie zna takiego stanu, jakim jest stan chorobowy, ale tak jak doskonale wiemy także z przekazu Biblijnego, bo do tego rozum ludzki nie potrafił dotrzeć, dlaczego z jednej strony istnieje doskonały Bóg, a z drugiej strony niedoskonały wszechświat i że taka wspaniała istota jaką jest człowiek, musi przeżywać choroby czy także taką bolesną, nierzadko wypełnioną cierpieniem sędziwość i później nawet przeżywać śmierć ciała – powiedział wykładowca KUL.

W przeciwieństwie do ciała, dusza ludzka jest nieśmiertelna.

– To, że nasza dusza i duch wraz z naszym osobistym rozumem, wolną wolą i pamięcią duchową są nieśmiertelnymi rzeczywistościami, to do takiego poziomu poznania nas jako ludzi dotarł już nawet rozum pogański – ten metafizyczny, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Wiemy z nauki Kościoła, że faktycznie cała dusza, nie tylko duch wraz z tymi podstawowymi władzami, jakimi są rozum, wolna wola i pamięć, lecz także cała dusza człowieka jest nieśmiertelna i nie podlega temu tragicznemu procesowi śmierci ciała, a ciało obumiera tylko dlatego, że człowiek popełnił w raju grzech pierworodny, a później swój grzech pierworodny. To stało się racją wszystkich chorób, śmierci ciała, a także wszystkich katastrof, epidemii czy czegokolwiek negatywnego – wskazał ks. prof. Tadeusz Guz.

Za: radiomaryja.pl

A.K.

Dodaj komentarz