Zmiany kadrowe w Kraśniku. Którzy urzędnicy zmienili miejsce pracy?

Na zdjęciu: Maksym Bratko (z lewej) i Michał Zimowski

Michał Zimowski przeszedł z Urzędu Miasta Kraśnik do Centrum Kultury i Promocji by kierować tą miejską instytucją. Zmian kadrowych jest więcej. Dotyczą Maksyma Bratko i Renaty Wąsik.

Michał Zimowski pełni obowiązki dyrektora CKiP w Kraśniku od poniedziałku. – Dotychczasowa p.o. dyrektor CKiP Aneta Kołodziejczyk będzie przez dłuższy czas pozostawała na zwolnieniu lekarskim – wyjaśnia Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza.

Zimowski będzie zarządzać CKiP do czasu powołania nowego dyrektora – jak zaznacza urząd – będzie to nie później niż do 11 września.

Z magistratu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przechodzi zaś Maksym Bratko, którego we wtorek prezes MPK Kraśnik powołał na stanowisko dyrektora ds. eksploatacji i rozwoju przedsiębiorstwa.

Bratko ma wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (na kierunku zarządzanie o specjalnościach przedsiębiorczość i marketing). Posiada stosowny certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego transportu osób i z języka angielskiego w biznesie. Od listopada 2018 r. Bratko pracował w Urzędzie Miasta – zajmował się transportem zbiorowym i projektowaniem rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Bratko jest też znany jako pasjonat transportu zbiorowego i jego historii. Jest autorem książki o historii komunikacji zbiorowej w Kraśniku i powiecie kraśnickim.

Dwa w jednym

Od nowego roku biuro funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych zostało połączone z wydziałem inwestycji i rozwoju. Poszerzonym wydziałem kieruje Renata Wąsik. Dotychczasowy kierownik wydziału inwestycji Dariusz Lisek pracuje w miejskiej spółce – Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Źródło:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Dodaj komentarz