Spotkanie na temat planów przedłużenia Łynostrady

Inicjatorzy powstania i rozwoju trasy rowerowej o nazwie Warmińska Łynostrada spotkali się w Olsztynie, aby porozmawiać o perspektywie jej przedłużenia z Olsztyna do Nidzicy.

Warmińska Łynostrada to trekkingowa trasa rowerowa wzdłuż Łyny, która pozwala na łączenie aktywnego wypoczynku z poznawaniem walorów przyrody i zabytków kultury naszego regionu.

29 sierpnia odbył się przejazd inauguracyjny jej – liczącym ponad 60 km – odcinkiem pomiędzy Olsztynem a Lidzbarkiem Warmińskim. Dzięki jego wytyczeniu stolica regionu zyskała atrakcyjne połączenie ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo.

Powstanie tego odcinka Warmińskiej Łynostrady stanowi dobry przykład skutecznej, wielostronnej współpracy samorządu województwa, samorządów gmin i powiatów, nadleśnictw oraz organizacji pozarządowych. Także dzięki współpracy samorządu ze społecznikami kilka lat temu została uruchomiona Olsztyńska Łynostrada – ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki, przecinająca całe miasto z południa na północ.

Widząc naturalną potrzebę rozwijania trasy, inicjatorzy przedsięwzięcia planują jej przedłużenie z Olsztyna do źródeł Łyny i do Nidzicy. Właśnie o tym rozmawiali podczas spotkania 23 września w starej zajezdni trolejbusowej olsztyńskiego Muzeum Nowoczesności.

Spotkaniu przewodniczył wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński, patronujący przedsięwzięciu. Koncepcję przebiegu trasy przedstawił Marian Jurak, prezes zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie.

Poza tym w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: powiatu nidzickiego, Olsztyna, Nidzicy, Olsztynka i Stawigudy, nadleśnictw Nidzica i Nowe Ramuki, Stowarzyszenia ,,Polskie Miasta Cittaslow”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ,,Wizja Lokalna”, Stowarzyszenia Aktywności Społecznej ,,Młyn”, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a także jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego: Departamentu Infrastruktury i Geodezji oraz Departamentu Turystyki, który organizował spotkanie.

Uczestnicy bardzo pozytywnie odnieśli do prezentowanej inicjatywy, dostrzegając potrzebę rozwijania i urozmaicania oferty turystyki aktywnej w regionie, i łączenia istniejących szlaków turystycznych w wielofunkcyjną sieć, która przyciąga turystów i stymuluje rozwój przedsiębiorczości nakierowanej na zaspakajanie ich potrzeb.

Kolejnym etapem działań w ramach inicjatywy będą spotkania robocze mające na celu wypracowanie konkretnego projektu trasy.

Oprac. Es.

Dodaj komentarz