Tak działa się w samorządzie: Inicjatywa Burmistrza Głubczyc w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych nr 177 oraz 294 na trasie Racławice Śląskie-Głubczyce-Baborów-Racibórz

graf: w oparciu o OpenStreetMap

Trzy tygodnie temu pisaliśmy o inicjatywie przywrócenia połączenia kolejowego między Racławicami Śląskimi a Raciborzem: https://stowarzyszenierkw.org/gospodarka/koleja-z-raclawic-slaskich-do-raciborza/

W wielu rejonach Polski doszło do defragmentacji lub całkowitej likwidacji połączeń kolejowych. Okres „zwijania państwa” najmocniej odcisnął swoje piętno na infrastrukturze kolejowej. Pozorne oszczędności budżetu państwa, wszak nie trzeba było łożyć na tory, utrzymanie ruchu, pensje na pracowników, remonty stacyjek i dworców przełożyły się na niebotyczne koszty utrzymania (i łatania) dróg, odcięcie całych społeczności od szybkiego dojazdu do dużych miejscowości – ale przede wszystkim, w znacznym stopniu, ograniczyły możliwości produkcyjne wielu zakładów.

Aby gospodarka sprawnie funkcjonowała jest potrzebna infrastruktura oparta o naturalne możliwości. Transport rzeczny, morski, transport lądowy, naziemny i lotniczy – to wszystko ma swoją rację bytu i zastosowanie.

W Polsce prawie całkowicie zrezygnowano, w latach 2007 – 2015 z rozbudowy transportu kolejowego oraz rzecznego. Teraz jednak, powoli – wszystko to jest odbudowywane – ku pożytkowi i zadowoleniu mieszkańców – i ku dezaprobacie krajów konkurencyjnych.

Bardzo, ale to bardzo wiele zależy od społeczności lokalnych. Przede wszystkim od prezydentów, burmistrzów i wujtów – ale też od pasjonatów; miłośników transportu szynowego. Samym zamieszczaniem ckliwych fotografii nie spowoduje się działania, przywrócenia transportu – tego strategicznego, dla przemysłu, i malowniczego dla turystyki krajowej – która bardzo zyskała na znaczeniu w tym roku.

Dlatego publikujemy, ze strony Gminy Głubczyce wykaz działań, jakie podjął tamtejszy Burmistrz, aby przywrócić linię kolejową – bo wierzymy, że w prawie każdym zakątku kraju da się wykonać podobną akcję – nietylko odpowiednio uzasadniając ją ekonomicznie, wiadomo – papier wszystko przyjmie – ale tworząc jeden, wspólny, synergiczny mechanizm do rozwoju regionu.

Aby ukazać jaki to jest wysiłek, i jednocześnie zachęcić do podobnego działania podajemy:

Inicjatywa Burmistrza Głubczyc w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych nr 177 oraz 294 na trasie Racławice Śląskie-Głubczyce-Baborów-Racibórz

 1. Pismo z dn. 26 czerwca 2017 r. – zaproszenie na spotkanie poświęcone opracowaniu wspólnego wniosku Gmin o przywrócenie ruchu pasażerskiego i transportowego linii kolejowej Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie.
 2. Informacja PKP o przystąpieniu do prac planistycznych za pośrednictwem Biura Euroregionu Silesia w Raciborzu. Pismo z dn. 30 czerwca 2017 r.
 3. Pismo do Pana Ireneusza Merchel, Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 lipca 2017 r.
 4. Pismo do Pani Premier Beaty Szydło – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pismo z dnia 3 lipca 2017 r.
 5. Pismo do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka – brak odpowiedzi. Pismo z dnia 3 lipca 2017 r.
 6. Pismo do Stowarzyszenia Gmin Dorzecze Górnej Odry – Euroregion Silesia – zaproponowanie projektów inwestycyjnych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 r. w ramach środków UE. Pismo z dn. 12 lipca 2017 r.
  6 a. – Pismo z Euroregionu Silesia z przesłanymi podziękowaniami od PKP PLK za zainteresowanie i zaangażowanie wykazane podczas prowadzonych przez Spółkę konsultacji z dn. 9 października 2017 r. 
  6 b. – Załącznik do pisma z Euroregionu z dn. 6 października 2017 r.
 7. Odpowiedź na zapytanie nr 3404 – odpowiadający: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Pismo z dn. 26 lipca 2017 r.
 8. Wystąpienie do PKP Cargo SA z wnioskiem o współpracę w zakresie świadczeń usług na linii Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie – 27 lipiec 2017 r.
 9. Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister – Członek Rady Ministrów – do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa – przekazujące pismo przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców woj. Śląskiego i woj. Opolskiego z dn. 7 sierpnia 2017 r. – brak odpowiedzi.
 10. PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedź na pismo nr RPiR.6822.11.2017.JK z dn. 3 lipca 2017 r. – odpowiedź z dn. 10 sierpnia 2017 r.
 11. Pismo od Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o inicjatywie Posła na Sejm RP Pana Bartłomieja Stawiarskiego, skierowane do Ministra Infrastruktury w nawiązaniu do pisma RPiR.6822.14.JK z dn. 3 lipca 2017 r. w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych nr 177 oraz 294.
 12. Pismo z dn. 10 stycznia 2018 r. – pismo / zaproszenie na spotkanie z udziałem Wicemarszałka Woj. Opolskiego w sprawie odtworzenia linii kolejowej.
 13. Lista obecności ze spotkania z dn. 25 stycznia 2018 r. Na tym spotkaniu Pan Marian Pospiszyl zaproponował zebranie podpisów w sprawie przywrócenia ruchu na linii kolejowej.
 14. Pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do Pana Ireneusza Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Pismo w imieniu samorządów wręczył Marszałek Woj. Opolskiego na Konwencie Marszałków w Opolu w dn. 31 stycznia 2018 r. – pismo wręczono Panu Jerzemu Kwiecińskiemu Ministrowi Inwestycji oraz Prezesowi PKP PLK, ponadto pismo wysłano do:
  – Ministerstwa Infrastruktury Budownictwa i Rozwoju 
  – Urzędu Transportu Krajowego
  – Posłom z woj. Opolskiego
  – Posłance z Raciborza Woj. Śląskie – Pani Gabrieli Lenartowicz
 15. Pismo PKP PLK S.A. z dn. 6 marca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na pismo nr RPiR.6822.1.2018.JK z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych nr 177 i 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie wraz z szacunkowymi kosztami robót opiewającymi na kwotę 47 mln zł.
 16. Pismo do Prezesa PKP PLK S.A. z dn. 18 czerwca 2018 r. – do pisma dołączono 2500 zebranych podpisów, do wiadomości pismo przesłano Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Rady Ministrów oraz wg. listy.
 17. Pismo Burmistrza Głubczyc z dn. 31 października 2018 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego ws DEKLARACJI przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych 177 oraz 294 na trasie Racibórz – Baborów – Głubczyce – Racławice Śląskie.
 18. Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 13 listopada 2018 r. na pismo z dn. 31 października 2018 r. Dokument kierowany jest do Pana Macieja Michałowskiego, Dyrektora Biura Ministra Infrastruktury, przekazany w kopii do Burmistrza Głubczyc.
 19. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury – Departament Kolejnictwa na pismo RPiR.6822.3.2018.JK z 31 października 2018 r. kierowane do Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych 177 oraz 294 na trasie Racibórz – Baborów – Głubczyce – Racławice Śląskie.
 20. Pismo Burmistrza RPiR.6822.1.209 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ujęcia linii kolejowych nr 177 oraz nr 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie w Krajowym Programie Kolejowym jako priorytetowych dla rozwoju województw śląskiego i opolskiego”
 21. Odpowiedź Zarządu Województwa Opolskiego na pismo nr RPiR.6822.1.209 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ujęcia linii kolejowych nr 177 oraz nr 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie w Krajowym Programie Kolejowym jako priorytetowych dla rozwoju województw śląskiego i opolskiego”.
 22. Odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego na pismo RPiR.6822.1.2019.JK z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ujęcia linii kolejowych nr 177 oraz nr 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie w Krajowym Programie Kolejowym jako priorytetowych dla rozwoju województw śląskiego i opolskiego”.
 23. Pismo Burmistrza Głubczyc z dnia 22 stycznia 2020 r. skierowane do Ministra Infrastruktury dot. przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych 177 oraz 294 na trasie Racibórz-Baborów-Głubczyce-Racławice Śląskie.
 24. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 lutego 2020 r. dotycząca rewitalizacji połączenia Racibórz-Racławice Śląskie zawierająca ocenę zasadności jego odtworzenia.
 25. Deklaracja solidarnego zainteresowania uruchomieniem połączeń kolejowych pasażerskich i towarowych na trasie Racibórz – Głubczyce – Prudnik, z dnia 24 lutego 2020 r. kierowana do Ministrów Michała Wosia oraz Janusza Kowalskiego

Dokumenty są dostępne pod tym linkiem.

Jednocześnie zachęcamy włodarzy i społeczników do działania i maksymalnego wykorzystania różnych możliwości, jak np. Program Kolej+ i „do nie zrażania się”, pracy jest dużo ale może być ona powodem do satysfakcji, we wcale nie odległym czasie.

Janusz Perat

źródło: Gmina Głubczyce

1 komentarz do wpisu “Tak działa się w samorządzie: Inicjatywa Burmistrza Głubczyc w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych nr 177 oraz 294 na trasie Racławice Śląskie-Głubczyce-Baborów-Racibórz”

Dodaj komentarz