Rozpoczęły się prace na budowie S61 (Via Baltica) w okolicach Ełku

Ruszyły prace na budowie odcinka drogi ekspresowej S61 Ełk Południe – Wysokie.

Po wydaniu 22 września br. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca odcinka rozpoczął prace przygotowawcze i odhumusowanie terenu.

W ramach budowy S61 Ełk Południe – Wysokie powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o łącznej długości ok. 23 km. Równolegle zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska.

W ramach inwestycji powstaną m.in. 24 obiekty inżynierskie oraz węzeł Ełk Wschód. Ze względu na przewidywany wysoki poziom ruchu pojazdów ciężarowych, konstrukcja drogi zostanie wykonana z betonu cementowego, by jak najdłużej bez remontu sprostać obciążeniu 11,5 tony na oś. 

Kontrakt opiewa na kwotę ok. 685,9 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Trakcja, Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów.

 Via Baltica w województwie warmińsko-mazurskim  

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Budowa tej drogi realizowana jest na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Odcinek, którego budowa właśnie się zaczęła, jest jednym z trzech fragmentów trasy Via Baltica przebiegającej przez teren województwa warmińsko-mazurskiego:

  • Szczuczyn – Ełk Południe (ok. 23,3 km),  
  • Ełk Południe – Wysokie (ok. 22,9 km), w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km,  
  • Wysokie – Raczki (ok. 20,2 km). 

O zaawansowaniu na budowie całej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku można przeczytać [TUTAJ]

Dofinansowanie ze środków UE  

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko na odcinku Szczuczyn – Raczki jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. 

Kalendarium S61 Ełk Południe – Wysokie

  • 15 października 2015 r. – uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych  
  • 15 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj”  
  • 19 lipca 2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą  
  • 22 września 2020 r. – uzyskanie decyzji ZRID 

Oprac. Es.

Get involved!

Comments

No comments yet