Pod pretekstem spisu rolnego GUS zbiera od operatorów telekomunikacyjnych dane osobowe WSZYSTKICH abonentów będących osobami fizycznymi

Na mocy ustawy ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z 31 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728; załącznik 3 do ustawy, ust. 13) operatorzy telekomunikacyjni muszą przekazać dane osobowe klientów do Głównego Urzędu Statystycznego. Wg GUS, przepisy o tajemnicy telekomunikacyjnej nie są przeszkodą do udostępnienia danych przez operatorów.

Dane (według stanu na 31 grudnia 2019 r.) będą przekazane poprzez system informatyczny transGUS dostępnego przez stronę https://cs.stat.gov.pl/tel, który podobno jest bezpieczny.

Gus przekonuje na swojej stronie internetowej, że:

Dane przekazywane przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będą służyły do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020. Dane o abonentach są niezbędne do nawiązania kontaktu telefonicznego w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego przez rachmistrza spisowego wśród tych osób, które nie dokonają samospisu internetowego. Zapewnienie optymalnej skuteczności badania realizowanego metodą wywiadu telefonicznego pozwoli ograniczyć koszty związane z realizacją spisu w terenie za pomocą rachmistrzów terenowych poprzez wywiad bezpośredni.

Jakie dane przekażą operatorzy do GUS? Na stronie urzędu czytamy, że będą to dane kluczowe:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;
 4. adres zamieszkania i adres do korespondencji , jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
  • kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny, i nazwę województwa,
  • kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny, i nazwę powiatu,
  • kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny, i nazwę gminy,
  • identyfikator TERYT miejscowości, jeżeli jest dostępny, i nazwę miejscowości,
  • identyfikator TERYT ulicy, jeżeli jest dostępny, i nazwę ulicy,
  • numer budynku,
  • numer lokalu.

GUS nie pogardzi danymi ludzi, którzy nie są rolnikami. Przyjmie wszystko. Operatorzy mają termin przekazania danych 9 marca 2020 roku. Później dane te będą wykorzystywane do powszechnego spisu ludności zaplanowanego na 2021 rok

Wśród operatorów telekomunikacyjnych panuje strach, bo niby wg ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 art. 10 ust 4:

Przekazanie danych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.).

jak również zapisy w ustawie o statystyce publicznej, po aktualizacji z 21 lutego 2019 roku, pozwalają uchylić dyrektywę 95/46/WE (RODO) w kontekście potrzeb informacyjnych GUS-u i przetwarzania danych osobowych to jednak ewentualne milionowe kary za naruszenia w ochronie danych osobowych mogłyby zrujnować mniejszych operatorów. Oczywiście, gdyby do takowych naruszeń doszło.

Es.

Dodaj komentarz