Nowy klaster „Grupa Bezpieczny Bałtyk” z orężem innowacyjnych technologii na rzecz ekologii Morza Bałtyckiego

Środowisko biznesowe Trójmiasta jest pomysłodawcą powołania klastra pod nazwą „Grupa Bezpieczny Bałtyk” , w którym funkcję koordynatora będzie pełnić Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP). Grupa, którą tworzy w tej chwili kilka lokalnych firm zamierza poprawić bezpieczeństwo akwenu eliminując zagrożenia chemiczne i powojenne z dna Bałtyku. Pomóc mają im w tym nowoczesne technologie podwodne oraz metody bezpiecznego wydobycia i utylizacji zarówno broni chemicznej jak i niewybuchów. 

Przewodząca w klastrze Grupa GeoFusion zajmuje się opracowaniem unikalnej w skali świata technologii lokalizacji, wydobycia i utylizacji zatopionych bojowych środków chemicznych przy użyciu mobilnej instalacji pływającej. Firmy współpracujące to: Baltex Energia i Górnictwo Morskie, Baltex Górnictwo Morskie, Uxo Marine, Multitool Marine i Geo Ingenieurservice Polska. 

Klaster „Grupa Bezpieczny Bałtyk” dzięki wspólnym inwestycjom i projektom badawczo-rozwojowym stworzy firmom szerokie pole do współpracy, wymiany informacji, budowy powiązań gospodarczych, rozwoju usług i innowacyjnych technologii.


Na podstawie m.trojmiasto.pl

Obraz Iva Balk z Pixabay

Dodaj komentarz