Nowoczesny dworzec w Janikowie na ostatniej prostej

W Janikowie trwa budowa jednego z nowocześniejszych dworców w województwie kujawsko-pomorskim realizowanego w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Otwarcie nowego dworca planowane jest jeszcze w tym roku.

Prace przy budowie dworca, które rozpoczęły się na początku roku, są już bardzo zaawansowane. Przeprowadzono rozbiórkę starego obiektu, a na jego miejscu wznoszony jest nowy dworzec. Zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów oraz ich właściwym zabezpieczeniem, a także wzniesieniem konstrukcji budynku.

Zakończono już montaż stalowej wiaty, a obecnie wykonywane są przyłącza sanitarne.

– Program Inwestycji Dworcowych obejmuje wiele polskich miast i miasteczek. Tylko w tym roku oddanych do użytku zostanie kilkadziesiąt z prowadzonych inwestycji. Wśród nich – dworzec w Janikowie. Toczące się prace to dowód na to, że epidemia nie powstrzymuje polskich inwestycji

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dworzec w Janikowie to jedna z dziewięciu inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej miejscowość zyska dworzec dostosowany do potrzeb wszystkich jej mieszkańców. Nowy obiekt  będzie nowoczesny, komfortowy, przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, ekonomiczny w utrzymaniu i proekologiczny

– stwierdziła Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP SA.  

Dworzec w Janikowie jest realizowany w trybie Projektuj i buduj. Budynek posiada prostą formę architektoniczną. Zasadniczo składa się z wiaty, pod którą zlokalizowano dwa pawilony mieszczące część pasażerską oraz komercyjną. Dominantą nowego budynku jest wieża zegarowa o wysokości 8 metrów.

W części pasażerskiej będą mieściły się niewielka poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. Pod wiatą, na obu jej końcach, zlokalizowano stojaki rowerowe oraz stację naprawy rowerów.

Dworzec będzie posiadał wiele usprawnień. Przy jego projektowaniu wyeliminowano potencjalne bariery architektoniczne, które mogłyby stanowić przeszkodę dla osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie zaprojektowano oznakowanie w alfabecie Braille`a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei kontrastowa kolorystyka wykończenia wnętrz ułatwi orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym. Innowacyjny dworzec w Janikowie to budynek, gdzie zadbano również o bezpieczeństwo. Zostaną na nim zamontowane systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także detekcji pożaru. Ułatwieniem dla podróżnych będą również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.

Dworzec w Janikowie będzie dworcem proekologicznym. Na dachu budynku zostaną umieszczone panele fotowoltaiczne. Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie na dworcu pomp ciepła do ogrzewania budynku, a także systemu BMS (Building Management System). Będzie on na bieżąco monitorował zużycie mediów oraz pozwoli maksymalnie ograniczać ich zużycie.

Proekologiczne będzie również oświetlenie dworca, które jest energooszczędne (LED) i będzie załączać się tylko przy pomocy czujników obecności współpracujących z czujnikami natężenia światła. Na podobnej zasadzie będą funkcjonowały klimatyzacja i ogrzewanie budynku. Tego typu rozwiązania wpłyną korzystnie nie tylko na koszty utrzymania obiektu, ale również ograniczą do minimum jego negatywny wpływ na środowisko.

W otoczeniu nowego dworca w Janikowie uporządkowane zostaną tereny zielone oraz ułożona  będzie nowa nawierzchnia z płyt betonowych i kostek brukowych z wkomponowanymi w nią ścieżkami prowadzącymi dla osób niedowidzących i niewidomych. W sąsiedztwie budynku przewidziano również 12 miejsc parkingowych, w tym po jednym miejscu dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Budowa nowego dworca w Janikowie to koszt prawie 5 mln złotych. Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ostateczny termin otwarcia obiektu będzie uzależniony od dalszego przebiegu prac budowlanych oraz wykonania odbiorów technicznych.

W województwie kujawsko-pomorskim, PKP SA w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, wybuduje i zmodernizuje łącznie 9 dworców kolejowych. Poza trwającą budową dworca w Janikowie, w kwietniu ogłoszono przetargi na wybór wykonawców prac budowlanych obiektów w Kołodziejowie, Mogilnie i Złotnikach Kujawskich.

Pozostałe inwestycje obejmujące przebudowę dworców Włocławek, Bydgoszcz Zachód, Grudziądz, Toruń Miasto oraz Toruń Wschodni, są na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Modernizacja zabytkowych toruńskich dworców jest częścią projektu BiT City II, realizowanego wspólnie przez Polskie Koleje Państwowe, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd miasta Torunia.

Źródło: gov.pl

Dodaj komentarz