Nowe pojazdy w lubańskim LPWiK

Wóz ssąco-tłoczący, zbiornik wody pitnej oraz mobilny chlorator ZORRO – to nowinki w bazie sprzętowej lubańskiej spółki miejskiej.

W ramach troski o jakość świadczonych usług dla mieszkańców miasta Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zakupiło pojazdy, które wykorzystywane są przez pracowników w standardowo wykonywanych pracach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Spółka w 2020 roku wzbogaciła swoją bazę sprzętową w wóz ssąco – tłoczący, zbiornik do transportu wody pitnej oraz mobilny chlorator. Nowa baza sprzętowa zapewnia możliwość szybkiej reakcji na zgłoszenia mieszkańców oraz usprawnia standardowo wykonywane prace.

– Naszym obowiązkiem jest utrzymanie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w jak najlepszym stanie technicznym

– podkreśla Prezes Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Janusz Głuszek.

Spółka musi zagwarantować ciągłość dostawy wody oraz zapewnić ciągłość odbioru ścieków. Dlatego tak ważne są inwestycje w sprzęt. Każdy z nich dedykowany jest do innego zakresu prac eksploatacyjnych

– mówi prezes LPWiK.

Nowy pojazd ssąco – tłoczący daje możliwość maksymalnego wydłużenia bezawaryjnego okresu eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zbiornik do transportu wody pitnej oraz mobilny chlorator zapewniają mieszkańcom miasta dostęp do wody w przypadku okresowej utraty ciągłości jej dostaw (awarie, prace planowane na sieci wodociągowej) z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wody po przywróceniu jej dostaw z sieci.

Nowe nabytki znacząco usprawniają prowadzone prace wynikające z potrzeb przedsiębiorstwa. Świadome podejmowanie działań związanych z inwestycjami w sprzęt usprawniający prace związane z eksploatacją sieci są dla prezesa przedsiębiorstwa niezwykle istotne.

Oprac. Es.

Dodaj komentarz