Nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Już od marca 2020 r. będzie można założyć prostą spółkę akcyjną (również przez internet, w systemie S24), działalność gospodarczą o charakterze spółki akcyjnej, którą będzie można łatwiej prowadzić jak i rozwiązać.  Akcjonariuszem PSA będzie mogła zostać osoba nawet bez wkładu finansowego, a akcje można otrzymać za usługi lub pracę na rzecz spółki. Kapitał do założenia spółki akcyjnej wynosi minimum 100 tysięcy zł. Aby założyć PSA wystarczy kapitał akcyjny 1 zł. Do tego dochodzą łatwość w dysponowaniu środkami spółki, możliwość podejmowania uchwał przy pomocy poczty elektronicznej lub internetowych komunikatorów i nie potrzeba kapitału zamrożonego.
Ogólna wartość akcji PSA nie musi być tak jak w przypadku SA równa kwocie kapitału akcyjnego ze względu na kapitał intelektualny. Akcje będą rejestrowane w formie cyfrowej. Aby ułatwić ich sprzedaż rejestry akcjonariuszy będą prowadzone przez domy maklerskie lub notariuszy.
PSA będzie można łatwo rozwiązać poprzez wykreślenie spółki z rejestru bez konieczności przeprowadzenia procesu likwidacyjnego, jak w przypadku spółek akcyjnych. Taka forma działalności może być korzystna dla firm z działalnością o charakterze innowacyjnym, gdzie liczą się bardziej ludzie i ich wiedza niż wkład finansowy.

BAC

Dodaj komentarz