Nie było chętnych na wykonanie dokumentacji projektowej północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit

GDDKiA unieważniła postępowanie przetargowe na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit.

Powodem unieważnienia jest brak ofert. Po analizie przyczyn braku ofert  przetarg zostanie ponownie ogłoszony.

Zakres zadania

W zakres dokumentacji będącej przedmiotem przetargu wchodzi wykonanie studium korytarzowego obejmującego analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej.

Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie studium korytarzowego.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030. W ramach tego programu, oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit powstaną do 2030 roku obwodnice Smolajn, Gąsek, Pisza i Szczytna.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz