Lasy Lubelszczyzny mają dziś swoje święto. Co można w nich zobaczyć?

Lasy i różnorodność biologiczna. Zbyt cenne, by je stracić – to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów. Święto wypada właśnie dzisiaj.

Międzynawowy Dzień Lasów ustanowiło w 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ żeby zwiększać wiedzę na temat znaczenia lasów dla człowieka. Nie przypadkowo wybrano też datę. Początek wiosny to czas przebudzenia się do życia przyrody.

Lasy zajmują blisko 30 proc. terytorium Polski, czyli 9,2 mln ha. Niemal 7,6 mln ha to tereny zarządzane przez Lasy Państwowe, gdzie co roku sadzonych jest ponad 500 mln drzew.

–  W skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wchodzi 25 nadleśnictw. Zarządzają one lasami Skarbu Państwa leżącymi na obszarze trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego – tłumaczy Agnieszka Pożarowszczyk, rzecznik prasowy RDLP w Lublinie – Powierzchnia lasów dyrekcji zajmuje 426 tys. ha.

Średni wiek drzew ta Lubelszczyźnie to 66 lat.

– W związku z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Lasów: Lasy i różnorodność biologiczna – zbyt cenne by je stracić warto przypomnieć informacje o ochronie przyrody na naszym terenie – dodaje Pożarowszczyk i wylicza, że na  Lubelszczyźnie mamy 74  rezerwaty przyrody (tylko 15 poza zarządem LP), 18  parków krajobrazowych, 365 pomników przyrody, 476 strefy ochronne roślin i zwierząt. W tym między innymi: 242 strefy ochrony orlika krzykliwego, 100 stref ochrony bociana czarnego, 15 stref ochrony głuszca, 21 stref ochrony żółwia błotnego.

93518804f1237311d1599d724de8bf9c.jpg


Za:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Dodaj komentarz