Koronakryzys do zespołu portów Szczecin-Świnoujście nie zajrzał

Koronawirus, który tak sprytnie jest wykorzystywany przez rządzących do ubezwłasnowolnienia obywateli nie namieszał(a raczej decyzje polityków coraz sprawniej nim się posługujących) w planowanych wielomiliardowych inwestycjach w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Jak czytamy w portalu portalmorski.pl nie tylko idą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, ale weszły już w fazę realizacji w terenie.          
Kompleksowe prace, prowadzone równolegle przez kilka podmiotów jednocześnie mają przystosować porty i ich zaplecze do wysoko postawionej poprzeczki wymagań komunikacyjnych, zastosowania nowoczesnych rozwiązań oraz dotyczących ochrony środowiska.              

Urząd Morski w Szczecinie zajmuje się realizacją projektu modernizacji toru wodnego o wartości ok. 1,4 mld zł. Dzięki m.in. jego pogłębieniu i poszerzeniu, do szczecińskiego portu będą mogły zawijać większe jednostki pływające co ma się przełożyć na pozyskanie nowych kontrahentów i wzrost ilości przeładunków.            

W Świnoujściu powstaje największe na Bałtyku stanowisko promowe, które ma osiągnąć długość 270 m oraz lądowo-morski terminal intermodalny umożliwiający przeładunek kontenerów pomiędzy środkami transportu morskiego, drogowego oraz kolejowego, który ma odgrywać w nim niezwykle ważną rolę. W związku z tym trwa budowa nowych torów kolejowych, a istniejące dotąd są odnawiane.          

Zarówno w Szczecinie jak i Świnoujściu trwają prace przy poprawie dostępu kolejowego do obu portów. Docelowo będą mogły do nich docierać składy pociągów towarowych o długości nazwet 750 m, z obciążeniem 21 kN na oś wagonu. Zostanie też zmodernizowany terminal LNG w Świnoujściu, dzięki trwającej budowie kolejnego, trzeciego już zbiornika na skroplony gaz i nowego nabrzeża.                         

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście rozpoczął procedury przetargowe związane z kolejną wielką inwestycją budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, na którą otrzymał rządowe dofinansowanie. Jak czytamy w portalmorski.pl: ,,Inwestycja będzie sfinansowana dzięki obligacjom, które wyemitował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej. Wartość tych obligacji to jeden miliard zł, z czego ponad 328 mln w formie podwyższenia kapitału otrzymał ZMPSiŚ”.           


Więcej na stronie:   https://www.portalmorski.pl/m-porty-logistyka/47197-rok-2020-pod-znakiem-ofensywy-inwestycyjnej-w-zespole-portow-szczecin-swinoujscie

Opracowanie BC 
Źródło: 

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz