Kluczbork: Zaproszenie dla przedsiębiorców i rolników na spotkanie odnośnie strategii

fot: UM Gminy Kluczbork

Urząd Gminy Kluczbork zaprasza przedsiębiorców i rolników z Gminy Kluczbork na spotkanie robocze odnośnie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2021 – 2030, w poniedziałek 20.01.2020. od godziny 15:30 do 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku (II piętro, sala numer 62).

Państwa zdanie ma dla nas kluczowe znaczenie w kwestii wyznaczenia kierunków rozwoju i propozycji zmian jakie należałoby wprowadzić w naszej Gminie. Nie ulega wątpliwości, że rozwój gospodarczy powinien być najważniejszym elementem nowej strategii, ponieważ dzięki temu będziemy mogli pracować nad rozwiązywaniem również innych problemów. Nie chcemy podejmować tak ważnych kroków bez konsultowania ich z Państwem, przedsiębiorcami i rolnikami pracującymi w naszej Gminie. Co więcej, liczymy na to, że wskażą nam Państwo te obszary, które wymagają największej atencji z Państwa punktu widzenia. Chcielibyśmy porozmawiać z Państwem na temat potrzeb i problemów jakie dotykają sektora gospodarczego i rolniczego w Kluczborku.

Dlaczego uczestniczenie w tego typu spotkaniu jest istotne. Powodów jest kilka:

Pierwszy powód aby brać udział to możliwość wpływania na dotacje. Różne dotacje. Bierze się to stąd, że przy składaniu wniosku o dotację, należy wykazać, że nasze starania w obszarze z którego aplikujemy: inwestycje, badania naukowe, działalność społeczna – jest wpisana w politykę gminy, w politykę regionu – czyli, że jest sens aby taką działalność dotować.

Drugi powód – to wiadomo co się dzieje w naszym regionie. Jak nas nie ma to nie mamy racji. Ważne aby słuchać siebie na wzajem – i zebrać informacje oraz naradzić się co będzie najlepsze dla nas i dla regionu.

Tak czy inaczej życzymy wypracowania dobrych założeń do strategii!

Get involved!

Comments

No comments yet