Już ponad 360 wniosków o odroczenie terminu płatności składek wpłynęło do ZUS na Podkarpaciu

W związku z pandemią koronawirusa do oddziałów ZUS na Podkarpaciu wpłynęło dotychczas 361 wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek.

Z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. W oddziale ZUS w Rzeszowie złożono 298 wniosków, a w Jaśle – 63.

– Wniosek to jednostronny dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje swoje dane identyfikacyjne o raz to, w jaki sposób koronawirus wpłynął na trudności finansowe i brak możliwości opłacenia składek. Jest on dostępny na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl

– wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Źródło:

Nowiny

Dodaj komentarz