Iławski ratusz odświeży oblicze

Przez kolejne lata ząb czasu naruszał jeden z najbardziej znanych budynków Iławy.

Firma URBAN ARCHITEKT Dorota Szymaniak-Urban z Olsztyna wykonała dokumentację projektową remontu budynku ratusza w Iławie.

Planowane jest wykonanie następujących robót:

  • odrestaurowanie elewacji budynku (elementy architektoniczne, schody, balkony, tarasy, izolacja i konserwacja murów, wykonanie tynków i malowanie, obróbki blacharskie),
  • wymiana zniszczonej stolarki okiennej,
  • wymiana/renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej,
  • remont/przebudowa odprowadzenia wód opadowych (rynny, rury spustowe, drenaż, kanalizacja sanitarna),
  • wymiana gontów bitumicznych na daszkach na blachę (nawiązanie do dachu wieży zegarowej),
  • przebudowa układu komunikacyjnego wieży zegarowej z dostosowaniem do przepisów p-poż.,
  • klimatyzacja sali sesyjnej oraz instalacja wywiewna piwnic z wykonaniem instalacji chłodu na potrzeby całego budynku ratusza.

Wartość kosztorysu inwestorskiego oscyluje w granicach 3 mln zł brutto – aktualnie jest dokonywana weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. W przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca dokona zmian w projekcie wykonawczym i kosztorysie inwestorskim. Projekt budowlany został złożony do organu wydającego pozwolenia na budowę.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz