GDDKIA: Konsekwentnie i bez zwłoki płacimy podwykonawcom Zakopianki

Oddział GDDKiA w Krakowie konsekwentnie i bez zbędnej zwłoki wypłaca pieniądze podwykonawcom konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę i usługi na budowie drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa czyli nowej Zakopianki – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Za niepłacenie należności podwykonawcom tego odcinka Generalna Dyrekcja naliczyła kary. Konsorcjum budujące odcinek Zakopianki Lubień – Naprawa zaangażowało 188 podwykonawców i usługodawców.

W poniedziałek 25 maja w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z podwykonawcami i usługodawcami, którzy nie otrzymali od konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING wynagrodzenia za wykonane prace. Obecnym na spotkaniu przedsiębiorcom wyjaśniono tryb postępowania związany z weryfikacją wniosków o bezpośrednią płatność przez GDDKiA. Określono przewidywaną perspektywę rozpatrywania wniosków do drugiej połowy lipca 2020 r. Ustalono, że inwestor kolejny raz zwróci się do dyrekcji kontraktu z ramienia wykonawcy o potwierdzenie wykazu podwykonawców wraz z zakresem zrealizowanych przez nich robót. Doprecyzowano sposób kontaktowania się Oddziału GDDKiA w Krakowie z podwykonawcami i zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego rozpatrywania każdego wniosku, ze względu na ich charakter i różnorodność.

„Poszkodowane firmy zobowiązane są do przedstawienia dokumentów przewidzianych przepisami prawa. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa i UE. Wydatkowanie ich musi być potwierdzone, ze wskazaniem, że konkretne prace zostały wykonane przez konkretną firmę” – przekazała rzeczniczka.W poniedziałek 25 maja w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z podwykonawcami i usługodawcami, którzy nie otrzymali od konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING wynagrodzenia za wykonane prace. Fot. GDDKIA Oddział w Krakowie W poniedziałek 25 maja w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z podwykonawcami i usługodawcami, którzy nie otrzymali od konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING wynagrodzenia za wykonane prace. Fot. GDDKIA Oddział w Krakowie.

Do Oddziału GDDKiA w Krakowie wpłynęły do tej pory wnioski od 66 podwykonawców, którzy nie otrzymali od wykonawcy zapłaty za prace i usługi zrealizowane na budowie odcinka Lubień-Naprawa. Generalna Dyrekcja rozpatrzyła już wnioski 26 firm i wypłaciła do tej pory 10,5 mln zł. Wnioski od 40 firm są w trakcie rozpatrywania.

„Nie do wszystkich wniosków zostały dołączone dokumenty – umowy, aneksy, faktury itp. pozwalające na dokonanie bezpośrednich płatności dla podwykonawców. Niekompletne wnioski trzeba uzupełnić. Zwróciliśmy się do tych firm o uzupełnienie brakujących dokumentów” – poinformowała Mikrut.

Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji zdementował informacje podane przez zarząd konsorcjum o zaległości z płatnościami. Konsorcjum podało, że GDDKiA zalega z zapłaceniem 44 mln zł za dodatkowe, nieprzewidziane prace związane np. z osuwiskami. Jak wyjaśniła rzeczniczka wcześniej ta kwota nie była zgłoszona przez wykonawcę i nie ma uzasadnienia w zrealizowanych pracach.

Rzeczniczka wyjaśniła, że we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw.

„Wypłacamy należności dla podwykonawców, którym nierzetelni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę. Podwykonawcy muszą jednak pamiętać i pilnować formalności, aby można było skutecznie interweniować” – podkreśliła rzeczniczka.

Odcinek S7 Lubień – Naprawa o długości 7,6 km jest poprowadzony częściowo na estakadach w górzystym terenie. Koszt tego odcinka według kontraktu to ponad 521 mln zł.Źródło:

Za: TVP3 Kraków

Dodaj komentarz