Gdańsk wspiera ,,zielone” inwestycyje w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach

Gdańskie Forum Zmian Klimatu, to sposób na zieloną politykę miasta, która przewiduje bogaty pakiet dotacji dla mieszkańców i firm podejmujących się ekologicznych inwestycji. Miasto m.in. dofinansowuje 80 proc. kosztów budowy ogrodów deszczowych, do 50 proc. kosztów instalacji kolektorów słonecznych oraz przewiduje kwotę do 5 tys. zł przy zamianie ogrzewania węglowego na niskoemisyjne. Do tego jeszcze gdańszczanie mają możliwość ubiegać się o dotacje na przyłączenie do kanalizacji miejskiej, wymianę dachów azbestowych i zagospodarowanie wód opadowych.          

Więcej na stronie:   https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Odbierz-zielona-dotacje-miejska-Na-ogrzewanie-ogrod-deszczowy-i-n151086.html

Oprac.BC

Źródło:   https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Odbierz-zielona-dotacje-miejska-Na-ogrzewanie-ogrod-deszczowy-i-n151086.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz