Czy zachodniopomorskie firmy rzeczywiście łamią prawa pracownicze?

Portal 24kurier.pl doniósł, że w związku z przypadkami bezprawnego działania wobec pracowników zarządów dwóch szczecińskich firm NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego zaapelowało do związkowców z firm w Szczecinie i regionie , o zgłaszanie łamania praw pracowniczych przez pracodawców w czasie epidemii.     

   
Jak wyjaśniła Katarzyna Stróżyk z NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego:        
„Otrzymaliśmy informacje dotyczące sytuacji w dwóch szczecińskich firmach. W jednej z nich chciano wysłać pracowników na zaległe urlopy. W drugiej wobec niektórych pracowników, którym przysługuje prawo do opieki nad dziećmi, chciano zastosować urlopy. Związkowcy się temu sprzeciwili. Część osób może teraz skorzystać z prawa do opieki nad dziećmi, inni są na tzw. przestoju. Mamy obawy, że do podobnych sytuacji może dochodzić w innych firmach w Szczecinie i regionie. Stąd też nasz apel do związkowców”.       

„Dochodzą do nas informacje o pracodawcach, którzy próbują wykorzystać pandemię do działań przeciwko zatrudnionym: o obniżaniu im wynagrodzenia lub zmuszaniu do brania urlopów wypoczynkowych. Bardzo proszę, by przewodniczący wszystkich organizacji związkowych zwracali uwagę na wszelkie nieprawidłowości, jakie dzieją się w ich zakładach pracy. Informacje o o działaniach antypracowniczych proszę zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Regionu. Można także informować instytucje powołane do pilnowania przestrzegania przepisów prawa pracy – PIP i GIS” –  powiedział przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności Mieczysław Jurek.       

Zachodzi pytanie czy w tej wyjątkowej sytuacji pracodawcy nie powinni mieć możliwości bardziej elastycznego działania tak aby ratować firmy i zapewnić miejsca pracy wszystkim pracownikom  w przyszłości? I czy pracownicy dla własnego interesu raczej powinni godzić się na pewne ustępstwa? Zadaniem związków zawodowych w takiej sytuacji nie powinno być restrykcyjne pilnowanie przepisów ale czuwanie nad równowagą interesów pracodawcy i pracowników, bo aby zminimalizować kryzys gospodarczy zmiany są nieuniknione.   

      
Na podstawie 24kurier.plhttps://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/solidarnosc-apeluje-zglaszajcie-lamanie-praw-pracowniczych/

Oprac. BC

Obraz Goumbik z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet