Czy w okolicach Szczecinka są opłacalne złoża kopalin energetycznych?

Tego dowiemy się już wkrótce. Jak donosi bowiem portal szczecinek.naszemiasto.pl planowane są na tym terenie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach akcji poszukiwawczej kopalin na Pomorzu zleconej firmie Geofizyka z Torunia przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.            

Istnienie złóż gazu ziemnego czy ropy naftowej w tym rejonie jest bardzo prawdopodobne. W podszczecineckim Wierzchowie do niedawna jeszcze działała kopalnia gazu ziemnego, która zaopatrywała w gaz okoliczne miejscowości. Jak czytamy w portalu szczecinek.naszemiasto.pl jedną z nich był właśnie Szczecinek, do którego w latach 70. poprzedniego stulecia pociągnięto w tym celu pierwszy w kraju, i co ciekawe do samego końca bezawaryjny, gazociąg z … polipropylenu. Było to na owe czasy wielką nowinką techniczną.           

To czy w powiecie szczecineckim znajdują się jeszcze jakieś cenne złoża opłacalnych w pozyskiwaniu kopalin energetycznych zostanie ustalone dzięki geofizycznym badaniom sejsmicznym, nadających się do rozpoznawania nawet bardzo głębokich struktur ziemi, które zastąpiły dawne próbne odwierty metodą na chybił trafił. Biorąc pod uwagę to, że złoża paliw znajdują się najczęściej w Polsce na głębokości od 2 do 3 kilometrów, metoda sejsmiczna znacznie ułatwi ich lokalizację. Z odwiertów oczywiście całkiem nie da się zrezygnować, ale wejdą do gry dopiero po odkryciu złoża, aby ustalić jego zasobność i oczywiście fakt czy wydobycie kopalin będzie opłacalne.           

Zanim specjaliści z firmy Geofizyka zaczną prowadzić badania sejsmiczne i zainstalują czujniki drgań, których zaplanowano rozmieścić bardzo dużo, zostały poczynione badania i analizy przygotowawcze zawężające obszar poszukiwań, w których podstawowe znaczenie miały bardzo pomocne w lokalizacji podziemnych złóż surowców energetycznych zdjęcia satelitarne.              

Poszukiwaniami skarbów natury będzie objęty teren należący do Nadleśnictwa Czarobór. Na szczęście dla okolicy, jak czytamy w portalu szczecinek.naszemiasto.pl, ominą ,,miejsca szczególnie cenne przyrodniczo”, takie jak np. rezerwat Bagno Ciemino, a koszty wszystkich zniszczeń, które podczas prowadzonych prac mogą być nieuniknione ze względu na użycie do badań ciężkiego sprzętu, zostaną pokryte przez jednostkę badawczą.               

Opracowanie BC 
Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz