Budowa podwodnej przeprawy w Gdańsku miała już 25 kontroli. Czy naruszono ustawę Prawo o zamówieniach publicznych?

Urzędnicy twierdzą, że nie, funkcjonariusze CBA, że tak.

Po kilkumiesięcznej kontroli dotyczącej oddanej do użytku w 2016 roku inwestycji komunikacyjnej, łączącej dwie ważne arterie miejskie tunelem pod Martwą Wisłą, jak donosi portal trojmiasto.pl, CBA zarzuca władzom Gdańska złamanie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych poprzez bezpodstawne wydłużenie terminu zakończenia trwającej prawie 5 lat budowy i odstąpienie od nałożenia kar umownych w wysokości ok. 88 mln zł na wykonawcę.            

Gdańscy urzędnicy nie mają sobie nic do zarzucenia, twierdzą nawet, że dzięki ich decyzjom nie tylko, że projekt inwestycji już w trakcie jej trwania został wzbogacony o poprawiające bezpieczeństwo użytkowników, pierwotnie nie przewidziane systemy przeciwpożarowe, w dodatku bez zwiększenia jej kosztów, to jeszcze w końcowym rozrachunku kosztowała ona 880 mln zł, o 5 milionów mniej niż zakładała umowa z wykonawcą.             

Oprócz przeprojektowania tunelu na zmianę terminu zakończenia budowy wpłynęły też inne okoliczności niezależne od woli wykonawcy. Jak podaje portal trojmiasto.pl ,,dotyczyły one m.in. czasochłonnego rozbijania kamiennych głazów znajdujących się na drodze maszyny drążącej tunel i dodatkowego czasu na mrożenie przejść poprzecznych„.      

Co ciekawe to nie pierwsza kontrola CBA w tej sprawie. Poprzednie postępowanie zostało umorzone jednak jeszcze w 2016 roku. Tym razem jednak w protokole pokontrolnym pojawiły się zastrzeżenia do 3 z 11 aneksów do umowy podpisanych w trakcie inwestycji z wykonawcą. Budowa podwodnej przeprawy może trafić do księgi rekordów Guinessa jeśli chodzi o ilość przeprowadzonych kontroli, było ich dotąd jak czytamy w portalu trojmiasto.pl aż … 25!             

Oprócz CBA, interesowały się nią też m.in. Urząd Kontroli Skarbowej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych czy Europejski Trybunał Obrachunkowy, nie zapominając o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która czuwała nad prawidłowością przeprowadzanej na mocy specustawy Euro 2012 inwestycji. Do tego jeszcze dodać należy wyjątkowo skrupulatne przestrzeganie przepisów przez urzędników aby nie stracić unijnego dofinansowania. Wcześniej żadna z kontrolujących budowę instytucji nie znalazła żadnych uchybień.               

To czy zastrzeżenia pokontrolne trafią do prokuratury zależy od mocy argumentów gdańskich urzędników. Jeżeli CBA nie da się przekonać sprawa może zakończyć się w sądzie.   

      
Opracowanie BC 
Źródło:     https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/CBA-ma-zastrzenia-do-budowy-tunelu-pod-Martwa-Wisla-Miasto-odpiera-zarzuty-n148825.html

Obraz Roman Grac z Pixabay

Dodaj komentarz