Bezrobocie w lubuskiem

Stopa bezrobocia w regionie lubuskim w ciągu miesiąca niewiele się zmieniła i na koniec listopada wynosiła 6,1%. Niestety urzędy pracy zanotowały znaczy spadek nowych ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Było ich łącznie 2520, to jest aż o 1174 mniej niż w październiku. W listopadzie co prawda liczba bezrobotnych zwiększyła się w stosunku do października tylko o 0,5%, ale w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ten wzrost wynosi aż … 30%. Liczba wszystkich bezrobotnych lubuszan zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec listopada wynosiła ponad 23 tysiące.         

Więcej na stronie: 
https://gazetalubuska.pl/bezrobocie-w-gorzowie-to-nie-sa-dobre-wiesci-liczba-bezrobotnych-niestety-za-bardzo-nie-maleje-nie-takie-dane-chcemy-ogladac/ar/c3-15349731

Oprac. BC

Źródło: 

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz