Będzie można taniej wykupić swoje mieszkanie od gminy Prudnik.

Rada Miejska w Prudniku w dniu 28 maja br podjęła uchwałę ustalającą nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych. Określiła w niej również warunki i wysokości udzielanych z tego tytułu bonifikat.

O kupno mieszkania mogą obiegać się JEGO NAJEMCY mający umowę zawartą na czas NIEOZNACZONY a lokal położony jest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym wcześniej powstała z mocy prawa WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.

Wysokość udzielanej przez Gminę Prudnik bonifikaty wynosi od 70 do 80% wartości mieszkania.

UWAGA! Aby skorzystać z i wykupić swoje mieszkania z tak wysoką bonifikatą należy WNIOSEK O JEGO KUPNO ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 r.

Uchwała dotyczy również jedno-lokalowych budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy.

Janusz Perat

  • źródło: bip.prudnik.pl, FB

Get involved!

Comments

No comments yet