Apel przedsiębiorców branży nieruchomościowej do samorządów i wojewodów o ratowanie miejsc pracy oraz gospodarki

Covid-19 uderzył niespodziewanie w zdrowie ludzi i światową gospodarkę. Okres dobrobytu zakończył się z dnia na dzień, a każdego dnia docierają do nas sygnały z różnych stron świata o masowych zwolnieniach idących już nie w setki tysięcy, a w miliony. Według niektórych ekonomistów wchodzimy w recesję, jakiej świat nie widział od 100 lat. Ucierpią obywatele, firmy, samorządy i całe państwa.

Kluczowe jest teraz wsparcie dla przedsiębiorców, tak aby udało im się utrzymać jak największą liczbę miejsc pracy, przetrwać okres kryzysu i odbudować gospodarkę.

Przedsięwzięcia budowlane, w ramach których proces inwestycyjny jest rozłożony na lata, od zawsze stanowiły koło zamachowe gospodarki.

Jako przedstawiciele branży nieruchomościowej, w tym budownictwa, apelujemy do władz samorządowych wszystkich szczebli oraz wojewodów, aby w tym trudnym okresie zmienili nastawienie na zdecydowanie proinwestycyjne.

1. Wpływ branży na miejsca pracy i tworzenie miast

Udział bezpośredni i pośredni budownictwa w PKB jest szacowany na 16%. Sektor jest jednym z najistotniejszych pracodawców tworząc 1,3-1,5 miliona miejsc pracy i odpowiadając za istotną część wpływów samorządowych. Kreujemy nowe miejsca pracy w trakcie budowy i po jej zakończeniu w nowych biurowcach, centrach handlowych, restauracjach, punktach usługowych, itp. Tworząc mieszkania zapewniamy przestrzeń do życia. Te miejsca kreują wpływy podatkowe dla samorządów.

Dzięki nowym inwestycjom i nowym mieszkańcom powstaje infrastruktura techniczna i społeczna, a partycypacja mieszkańców pozwala na jej utrzymanie. Dzięki nowym inwestycjom miasta mogą się rozwijać, a dzięki rozwojowi miast powstają nowe inwestycje. W konsekwencji kryzysu nastąpią cięcia w inwestycjach samorządowych, a wtedy to inwestycje prywatne staną się odpowiedzialne za rozwój miast.

2. Potrzeba ratowania podstaw utrzymania obywateli

Dziś, kiedy zagrożone są ekonomiczne fundamenty całych państw niezbędne jest stymulowanie gospodarki. Nie chodzi już o utrzymanie wzrostu gospodarczego, ale ograniczenie skali recesji. Konsekwencje społeczne, takie jak wysokie bezrobocie, brak środków do życia, ograniczone wpływy do budżetu, będą fatalne w skutkach.

Wydaje się, że zauważają już to rządzący wprowadzając „ustawę łagodzącą” wpływ koronawirusa na gospodarkę. Rozwiązania te są daleko niewystarczające, ale nie pozostawiają wątpliwości, że bez silnego biznesu nie poradzimy sobie z tym kryzysem. To przedsiębiorstwa i ich pracownicy płacą podatki CIT oraz PIT. Pamiętajmy, że wpływy z PIT stanowią największy udział dochodów własnych gmin.

3. Zmiana przepisów nie pomoże bez aktywnej współpracy samorządów

Działania legislacyjne są niezwykle ważne, ale samym stanowieniem prawa nie ochronimy gospodarki, nawet jeśli uda się uchwalić dobre prawo. Kluczowe jest wdrożenie dobrych i przyjaznych przedsiębiorcom praktyk na poziomie wykonawczym w samorządach.

Branża nieruchomościowa jest w ogromnym zakresie zależna od sprawnego funkcjonowania samorządów. Bez jasnych i przyjaznych dla inwestorów procedur, a przede wszystkim zmiany nastawienia władz samorządowych i urzędników inwestorzy i przedsiębiorcy sami nie dadzą rady w walce z kryzysem. Bez aktywnej współpracy po stronie samorządów nie będziemy w stanie utrzymać choćby połowy dotychczasowych inwestycji.

W ostatnich latach obserwowaliśmy nieuzasadnione przedłużenie procedur administracyjnych, mnożenie niepotrzebnych wymogów, przekraczanie terminów ustawowych. Musimy to zmienić poprzez bardziej otwartą współpracę.

Każdy ma swoją rolę do odegrania w tej walce, samorządy muszą zapewnić działanie podstawowych funkcji miast i usług dla mieszkańców, a przedsiębiorcy i inwestorzy muszą zadbać o utrzymanie działalności i miejsc pracy.

4. Apelujemy o współpracę a nie blokowanie

Apelujemy do władz samorządowych wszystkich szczebli i do wojewodów, aby w tym trudnym okresie podjęli działania ułatwiające inwestorom przygotowanie i realizację projektów nieruchomościowych.

Apelujemy o stworzenie i stosowanie jak najprostszych procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, o przyspieszenie uzgodnień, racjonalność w procedurach podziału zadań i kosztów budowy infrastruktury, o zmianę nastawienia i podziału na „nasze miejskie” i „wasze prywatne”.

Apelujemy o większe otwarcie się na prywatnych inwestorów i przedsiębiorców i stworzenie im przyjaznej przestrzeni do działalności. Takie działania przyniosą ogromne korzyści dla lokalnych społeczności, samorządów i dla całego kraju.

źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich

Dodaj komentarz