10 firm chętnych do budowy południowej obwodnicy Białegostoku, fragmentu Via Carpatia

8 lipca GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 na Podlasiu – od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe wraz z budową nowego fragmentu drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do miejscowości Grabówka.

Odcinki te tworzą tzw. Południową Obwodnicę Białegostoku.  

Przetarg cieszył się sporym zainteresowaniem – wpłynęło 10 ofert, z których najtańszą złożyło hiszpańskie konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones – 456,14 mln zł. Najwyżej, bo na 571,49 mln zł – wycenił kontrakt Mostostal Warszawa i tylko ta oferta przekraczała kosztorys zamawiającego, czy 540,31 mln zł.  

Cena kilometra „eski”  

Biorąc pod uwagę najtańszą złożoną ofertę, koszt kilometra drogi ekspresowej wynosi 32,33 mln zł, nieco mniej niż cena kilometra w przetargu z 6 lipca br., na sąsiedni odcinek Białystok Zachód – Księżyno, gdzie cena kilometra „eski” wyniosła 33,67 mln zł.   

Droga zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Podpisanie umowy zaplanowano do końca tego roku, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na II kw. 2022 r., a budowa na lata 2022-2024. 

Złożone zadanie  

Dzisiejsze otwarcie ofert dotyczy zadania składającego się z dwóch odcinków – dwujezdniowego fragmentu drogi ekspresowej S19 o długości 7,95 km i przekroju 2×2, przystosowanego do ciężkiego ruchu (kategoria KR6) oraz odcinka drogi krajowej nr 65 do Grabówki. Ten z kolei na części (5,9 km) ma dwie jezdnie – od węzła Białystok Południe do skrzyżowania z istniejącą DK19. Dalej składa się już z jednej jezdni (7,78 km), po jednym pasie ruchu w każdą stronę (przekrój 1×2), aż do włączenia w istniejącą DK65 w pobliżu miejscowości Grabówka.   

Rodzaj konstrukcji nawierzchni obu odcinków (beton cementowy czy asfaltowy) wybierze wykonawca. Wybudowane zostaną 24 obiekty inżynierskie, w tym 14 przejść dla zwierząt. W ramach zadania powstanie jeden węzeł komunikacyjny – Białystok Południe. 

Harmonogram prac  

• 30 kwietnia 2020 r. – przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dz.U. UE 

• 5 maja 2020 r. – wszczęcie postępowania 

• 8 lipca 2020 r. – termin otwarcia ofert   

• jesień 2020 r. – zawarcie umowy  

Harmonogram przetargów na podlaskie odcinki S19  

17 lipca br. – otwarcie ofert w przetargu Białystok Zachód – Krynice   

20 lipca br. – otwarcie ofert w przetargu Białystok Południe – Polski   

31 lipca br. – ogłoszenie przetargu na kolejne odcinki S19 Ploski – Haćki, Haćki – Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód – Boćki

Dodaj komentarz