Zlikwidować segregację kastową

Proponuję wszystkie postulaty np. dotyczące wymiaru sprawiedliwości zatytułować  jednym hasłem a poszczególne postulaty traktować jako podpunkty, np.:

 

 

I. Zlikwidować segregację kastową w polskim wymiarze sprawiedliwości i przywrócić go Polakom:

1) sędziowie – „zupełnie nadzwyczajna kasta” (wg sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego Ireny Kamińskiej)

2) prokuratorzy – nadzwyczajna kasta

3) adwokaci i biegli sądowi – zwyczajna kasta

4) notariusze – kasta

5) komornicy – kasjerzy kasty

W tym układzie wprowadzenie sędziów przysięgłych i wybór prezesów sądów zapiszemy jako :

– odpowiednio

1a) i

1b)

II. Zmienić prawo wyborcze:

i tak dalej…

Pozdrawiam

Andrzej Zdun

RKW Mazowsze